Odzysk ciepła z wody wodociągowej w Wągrowcu

Lokalizacja: Wągrowiec (woj. wielkopolskie) Krótki opis Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wągrowcu W hali pomp wodociągowych MPWiK w Wągrowcu, zainstalowano kaskadę 4 pomp ciepła NIBE F1330-40 kW o łącznej mocy 160 kW pracujących w systemie woda/woda, z dolnym źródłem w postaci uzdatnionej wody wodociągowej. Instalacja pracuje w systemie otwartym w układzie…

Wody dołowe źródłem ciepła w kopalni „Sobieski”

Lokalizacja: Jaworzno (woj. śląskie) Krótki opis Instalacja odzysku ciepła oparta na 5 pompach ciepła NIBE w Kopalni „Sobieski” w Jaworznie. 5 jednostek wysokotemperaturowych pomp ciepła NIBE AP-BW 85 (H) kW pracuje w układzie woda / woda, wykorzystując ciepło nagromadzone w podziemnych wodach kopalnianych, generowane w procesie wydobycia węgla. Dlaczego zdecydowano się na system z pompą…

Kopalnia „Brzeszcze”

Lokalizacja: Brzeszcze (woj. małopolskie) Krótki opis W Zakładzie Górniczym „Brzeszcze” połączono układ odzysku ciepła odpadowego z procesu schładzania sprężarek z dotychczasowym systemem grzewczym: po stronie chłodu z układem chłodzenia sprężarek ZG „Brzeszcze”, po stronie grzewczej z siecią ciepłowniczą Węglokoks Energia NSE sp. z o.o. (osiedle Jawiszowice). Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie…

Dom jednorodzinny w Grabówce

Lokalizacja: Białystok (woj. podlaskie) Krótki opis W domu jednorodzinnym w Grabówce właściciel zdecydował się na zainstalowanie inteligentnego systemu grzewczego składającego się z powietrznej pompy ciepła NIBE SPLIT, rekuperatora NIBE ERS, kotła gazowego NIBE GBM oraz paneli fotowoltaicznych NIBE PV. Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta W 2017 roku właściciel…

Jaki jest wpływ Covid-19 na rynek pomp ciepła w Polsce?

Mimo chwilowych negatywnych skutków pandemii COVID-19 branża pomp ciepła w Polsce rozwija się i z optymizmem patrzy w najbliższą przyszłość. Z przeprowadzanych badań przez PORT PC wynika, że branża pomp ciepła w Polsce dobrze przetrwała okres pandemii oraz dostrzega dobre perspektywy wzrostu na następne półrocze 2020. Jednak w ocenie połowy firm widać sporą niepewność dotyczącą…

Elektryfikacja podstawą przyszłości transportu, ogrzewnictwa i ciepłownictwa w Unii Europejskiej. Jakie będą konsekwencje dla Polski?

Komisja Europejska wskazuje na technologię pomp ciepła jako kluczową w transformacji energetycznej budynków UE. Wsparcie tej technologii pozwoli w najbardziej skuteczny sposób rozwijać efektywność energetyczną, obniżać emisje CO2 i wspierać odnawialne źródła energii, przyczyniając się do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Ten kierunek będzie miał odzwierciedlenie w unijnej inicjatywie „fala renowacji” dlatego powinniśmy to uwzględnić w…

Scenariusze elektryfikacji ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w Polsce do 2030 roku

Raport PORT PC w zarysie Jesteśmy w punkcie zwrotnym jeśli chodzi o strategię rozwoju sektora ogrzewania w polskim budownictwie. Do wykorzystania jest ogromny potencjał tkwiący w niezwykle szybko rozwijającym się rodzimym rynku pomp ciepła. Ale to nie jedyny argument. Paradoksalnie to właśnie czas kryzysu wynikającego z pandemii COVID-19 stał się doskonałym momentem, aby wpisując się…

Buy Poland – Grupa MTP promuje polskie firmy z branży HVAC za granicą

Grupa MTP – organizator najważniejszych branżowych Targów Instalacyjnych – uruchomiła internetową platformę „Buy Poland”, która służy prezentacji potencjału eksportowego polskich producentów. Zadaniem Buy Poland jest wsparcie przedsiębiorców w zdobywaniu zagranicznych kontrahentów. Internetowy katalog zawiera informacje o tysiącach producentów z najsilniejszych polskich branż. – Chcemy wesprzeć polskie firmy instalacyjne, otworzyć przed nimi szersze perspektywy rozwoju na rynkach zagranicznych – mówi dyrektor Targów Instalacje Mateusz Szymczak. Katalog…