Zespół Szkół Nr 1 w Choszcznie

Lokalizacja: Choszczno Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta Potrzebą klienta było uzyskanie taniego w eksploatacji oraz bezobsługowego systemu grzewczego opartego na gazowych absorpcyjnych pompach ciepła. Zestawy absorpcyjnych pomp ciepła zostały wybrane ze względu na możliwość obniżenia kosztów eksploatacyjnych, niską emisję szkodliwych substancji oraz efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Te…

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie

Lokalizacja: Rzeszów Krótki opis WSPiA jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu. Została utworzona w 1995 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej i wpisana do rejestru szkół wyższych pod nr 75. Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta Innowacyjna inwestycja Wyższej Szkoły Prawa i Administracji ma dwie ważne funkcje. Jedna to funkcja…

Wodociągi i oczyszczalnia ścieków Grudziądz

Lokalizacja: Grudziądz Informacje o obiekcie Miejskie wodociągi w Grudziądzu zostały uruchomione pod koniec 1899 roku. Oczyszczalnia ścieków powstała niedawno, w październiku 2002 roku, w Nowej Wsi, wiosce leżącej bezpośrednio na północ od Grudziądza. Całość zarządzana jest przez Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.(w skrócie MWiO Sp. z o.o.). Zakład może pochwalić się znacznym udziałem…

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Lokalizacja: Poznań Krótki opis Edukacyjnym przykładem energooszczędnego ogrzewania jest system z pompą ciepła w jednej z poznańskich wyższych uczelni. Jesienią 2008 roku została rozpoczęta inwestycja związana z zaprojektowaniem i wykonaniem węzła cieplnego z pompą ciepła oraz kolektorami słonecznymi dla celów grzewczych jak i dydaktycznych na Uniwersytecie Przyrodniczym. Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła,…

Szkoła Podstawowa w Zalesiu Śląskim

Lokalizacja: Zalesie Śląskie (woj. opolskie) Krótki opis Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z zastosowaniem kaskady dwusprężarkowych gruntowych pomp ciepła Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta W 2013 roku został poddany termomodernizacji budynek Szkoły Podstawowej w Zalesiu Śląskim. Wybudowany w 1965 roku gmach szkoły o kubaturze 5466 m3 ogrzewany był dotychczas za…

Szkoła Podstawowa w Trzycierzu

Lokalizacja: Trzycierz Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta Potrzebą klienta była zamiana starego, drogiego i uciążliwego w eksploatacji systemu grzewczego opartego na kotle węglowym na tani w eksploatacji oraz bezobsługowy system grzewczy oparty na gazowych absorpcyjnych pompach ciepła. Urządzenia zostały wybrane ze względu na zdolność ogrzewania przy niskich kosztach…

Szkoła Podstawowa w Posadowej Mogilskiej

Lokalizacja: Posadowa Mogilska Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta Potrzebą klienta była zamiana starego, drogiego i uciążliwego w eksploatacji systemu grzewczego opartego na kotle węglowym na tani w eksploatacji oraz bezobsługowy system grzewczy oparty na gazowych absorpcyjnych pompach ciepła. Zestawy urządzeń zostały wybrane ze względu na zdolność ogrzewania przy…

Szkoła Podstawowa w Lipnicy Wielkiej

Lokalizacja: Lipnica Wielka Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta Potrzebą klienta była zamiana starego, drogiego i uciążliwego w eksploatacji systemu grzewczego opartego na kotle węglowym na tani w eksploatacji oraz bezobsługowy system grzewczy oparty na gazowych absorpcyjnych pompach ciepła. Zestawy urządzeń zostały wybrane ze względu na zdolność ogrzewania przy niskich…