Koszt uczestnictwa 100 zł brutto
Organizatorzy przewidzieli również promocyjną cenę dla studentów 50 zł brutto za okazaniem legitymacji studenckiej