Rejestracja na VI Kongres PORT PC jest już otwarta. Udział w Konferencji jest płatny.

KategoriaCena
Pierwsze 20 osób200 PLN
Standard (do 30.09.2016)240 PLN
Standard (po 30.09.2016)300 PLN
Jednostki Samorządu Terytorialnego,
administracja publiczna
100 PLN
Studenci (*)100 PLN
Media/prasa (**)Wstęp wolny

(*) Konieczne będzie okazanie legitymacji studenckiej podczas rejestracji uczestników przed salą konferencyjną.

(**) Po okazaniu legitymacji prasowej