Rejestracja na VII Kongres PORT PC jest już dostępna. Udział w Konferencji jest płatny.

W Kongresie mogą wziąć udział osoby, które zarejestrowały się poprzez formularz zgłoszeniowy (zakładka „Rejestracja”).

KategoriaCena
Zgłoszenie i opłacenie do 31.12.2018200 PLN
Standard - zgłoszenie i opłacenie do 31.01.2018240 PLN
Standard - zgłoszenie i opłacenie po 31.01.2018300 PLN
Jednostki Samorządu Terytorialnego,
administracja publiczna
100 PLN
Studenci (*)100 PLN
Członek zwyczajny PORT PC (**)0 PLN
Media/prasa (***)0 PLN

(*) Konieczne będzie okazanie legitymacji studenckiej podczas rejestracji uczestników przed salą konferencyjną.

(**) Członek zwyczajny, który ma opłacone składki

(***) Po okazaniu legitymacji prasowej