Targi ENEX, Targi Kielce S.A.

ul. Zakładowa 1

25-672 Kielce

VII Kongres PORT PC odbędzie się w ramach Targów Enex/Enex Nowa Energia.