2016

W wyniku przeprowadzonego Konkursu PORT PC na najlepszą pracę dyplomową o tematyce pomp ciepła komisja konkursowa w składzie:
dr inż. Marek Miara – przewodniczący komisji
dr inż. Małgorzata Smuczyńska
dr inż. Adolf Mirowski
wyłoniła zwycięzcę, którym został:
Krzysztof Piechurski – absolwent kierunku Inżynieria Środowiska (specjalność: Klimatyzacja, Ogrzewnictwo i Instalacje Sanitarne) na wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.
>> Streszczenie pracy [PDF]