Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) wyraża zaniepokojenie w związku z działaniami Ministerstwa Gospodarki, które mają na celu wykazanie potencjalnego zagrożenia jakie niesie zaakceptowanie „poprawki prosumenckiej” w Ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii.