Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego jest kluczowym problemem dla każdego kraju. Z tego względu dąży się do uniezależnienia od importowania zarówno surowców energetycznych jak i energii elektrycznej z zagranicy. Rozwój technologiczny i wzrost świadomości ekologicznej coraz częściej zwraca naszą uwagę w kierunku odnawialnych źródeł energii.  Czy możliwe i opłacalne jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii w systemie z dominacją OZE przy założeniu wykorzystania wyłącznie krajowych zasobów odnawialnych źródeł energii? Jakie znaczenie będzie odgrywało ciepła z OZE w systemach energetycznych przyszłości?  Czy założony w projekcie Polityki Energetycznej Polski do roku 2050, brak wzrostu udziału OZE nie wpłynie na zmniejszenie bezpieczeństwa energetycznego Polski? Odpowiedzi na te pytania można będzie uzyskać już 22 września podczas IV Kongresu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła.