Dzień 20 lutego 2015 z pewnością zapisze się jako przełom w historii odnawialnych źródeł energii w Polsce. Podczas ostatniego głosowania nad Ustawą o OZE w sejmie, posłowie bezwzględną większością głosów (227 do 209) odrzucili „kompromisową” poprawkę zaproponowaną przez Senat. Tym samym utrzymana została wcześniej przyjęta przez sejm „poprawka prosumencka” zaproponowana przez posła Artura Bramorę. Poprawka wprowadza do ustawy system wsparcia dla mikroinstalacji OZE w postaci taryf gwarantowanych. Jest to ogromny sukces społeczeństwa obywatelskiego, które poprzez wiele inicjatyw zdołało przekonać większość posłów do opowiedzenia się za rozwiązaniami korzystnymi dla ludzi, a nie dla koncernów energetycznych. Szacuje się, że dzięki dzisiejszej decyzji posłów do roku 2020 może powstać od 200 tys. do 300 tys. mikroinstalacji OZE. „Poprawka prosumencka” zapoczątkuje zmiany w polskim sektorze energetycznym.