Zapraszamy na warsztaty online POBE – 27.05.2021 r. pt. Taksonomia w efektywności energetycznej budynków

Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE zaprasza na warsztaty dla osób i przedstawicieli firm działających w obszarze efektywności energetycznej budynków. Kluczowym tematem webinarium, które odbędzie się 27 maja 2021 r., będzie taksonomia zrównoważonego finansowania w obszarze efektywności energetycznej budynków. W trakcie webinarium Marta Babicz – dyrektor Departamentu Funduszy Zewnętrznych NFOŚiGW przedstawi planowane nowe programy…