Jak Europejski Zielony Ład i Strategia Renowacji UE wpłyną na branżę pomp ciepła? Wywiad dla COW.

Wywiad z Pawłem Lachmanem – Prezesem PORT PC dla redakcji “Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja: Redakcja: Bardzo dziękujemy, że zgodził się Pan na rozmowę. Paweł Lachman: Serdecznie dziękuje Paniom za zaproszenie. W ostatnich miesiącach dokumentem gorąco dyskutowanym w branży są Europejski Zielony Ład i Strategia Renowacji UE. Proszę powiedzieć – jak zapisy przedstawione w tych dokumentach wpłyną…