9 maja 2022 r. w Klubie Studio na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbędzie się kolejna edycja Forum Energetyki Rozproszonej.

Debata w trakcie IV Forum będzie koncentrować się na najistotniejszych aspektach lokalnego wymiaru transformacji energetycznej w Polsce oraz miejscu energetyki rozproszonej, zwłaszcza lokalnych inicjatyw energetycznych, w dokumentach strategicznych i programowych. W ramach Forum przewidywana jest prezentacja założeń projektu Strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce oraz dyskusja nad nimi w gronie kluczowych interesariuszy. Wśród znamienitych gości wydarzenia warto podkreślić obecność Ireneusza Zyski – Wiceministra Klimatu i Środowiska, Pełnomocnika Rządu ds. OZE – który przybliży zebranym rolę energetyki rozproszonej w polskiej transformacji energetycznej.
W dyskusji panelowej weźmie udział Paweł Lachman – Prezes PORT PC.

Fot.Pixabay

Fot.Pixabay

Prelegentami i uczestnikami debat w ramach IV Forum będą zarówno politycy odpowiedzialni za transformację energetyczną, jak i liderzy lokalnych inicjatyw energetycznych, przedsiębiorcy, reprezentanci izb gospodarczych, spółek energetycznych, środowisk naukowych oraz administracji centralnej i samorządowej.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym programem wydarzenia.

Forum będzie transmitowane na kanale YouTube projektu KlastER, wirtualni uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań prelegentom poprzez czat.

Organizatorami IV Forum Energetyki Rozproszonej są członkowie konsorcjum MENAG realizującego projekt “Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”: Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Partnerem wydarzenia jest Województwo Małopolskie. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach energii, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.