• Liczba sprzedanych pomp ciepła typu powietrze/woda w I półroczu 2020 w stosunku do I półrocza 2019 wzrosła ponad dwukrotnie, w przypadku gruntowych pomp ciepła nastąpił jednak spadek o około 10%. 
  • W całym 2020 roku zapowiada się kolejny rekord sprzedaży na rynku pomp ciepła w Polsce.
  • Według prognoz PORT PC, sprzedaż na rynku pomp ciepła wzrośnie po uruchomieniu nowej wersji programu „Czyste Powietrze”.
  • Pompy ciepła wpisują się w nową strategię Komisji Europejskiej dotyczącą łączenia sektorów, jako najbardziej efektywna technologia grzewcza.
    Ich udział w zasobach urządzeń grzewczych w budynkach w Europie w 2030 roku ma wynieść ok. 40%.

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC przeprowadziła badania liczby sprzedanych pomp ciepła w Polsce w I półroczu 2020 roku. Szczególnie widoczne wzrosty widać w segmencie powietrznych pomp ciepła. W I półroczu wolumen rynku pomp ciepła typu powietrze/woda stosowanych do instalacji centralnego ogrzewania wzrósł ponad dwukrotnie w stosunku do sprzedaży w pierwszym półroczu 2019 r., osiągając wzrost na poziomie +108%. Wg aktualnych szacunków wolumen sprzedaży pomp ciepła typu powietrze/woda w 2020 przekroczy liczbę 40 tys. sztuk.

Rynek gruntowych pomp ciepła odnotował nieznaczny spadek w I połowie 2020 roku na poziomie około 10%.

Cały rynek pomp ciepła w Polsce odnotował w pierwszym półroczu wzrost na poziomie około 60% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, a w przypadku pomp ciepła do centralnego ogrzewania około 80%. 

Wyniki sprzedaży osiągnięte na rynku pomp ciepła w I półroczu 2020 roku w kilku grupach produktowych już zrównały się z wynikami osiągniętymi w całym 2019 roku. Zdaniem Pawła Lachmana – prezesa Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła kolejny rekord sprzedaży w 2020 jest już pewny.”

W II półroczu 2020 roku rozwój rynku pomp ciepła może być jeszcze bardziej znaczący, niż w I półroczu 2020 roku. Czynnikiem, który może znacząco wpłynąć na wzrost sprzedaży może być uruchomiona 15. maja tego roku nowa wersja programu „Czyste Powietrze”.

Jak twierdzi Paweł Lachman – prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, “już teraz wielu producentów i dystrybutorów zaobserwowało, że po uruchomieniu nowej wersji programu znacząco wzrosło zainteresowanie pompami ciepła wśród potencjalnych inwestorów. Dzięki uruchomieniu zwiększonego dofinansowania w przypadku pomp ciepła o wysokiej efektywności, spadek dotyczący gruntowych pomp ciepła może zostać zniwelowany w drugim półroczu”.

Perspektywy rozwoju rynku pomp ciepła w najbliższych latach

Czynnikiem, który wpłynął na znaczny rozwój rynku pomp ciepła w poprzednim – 2019 roku, była możliwość uzyskania dofinansowania na pompę ciepła do nowego budynku. Jednak w ramach aktualnej wersji programu „Czyste Powietrze” w przypadku budowy domu jednorodzinnego nie ma możliwości uzyskania dotacji. Wycofanie ze wsparcia nowych budynków szczególnie się odbiło na gruntowych pompach ciepła, które osiągnęły w pierwszym półroczu 2020 roku delikatny spadek, rzędu około 10%, w stosunku do pierwszego półrocza 2019 roku. Jednak prawdopodobny jest nieznaczny wzrost sprzedaży w tej grupie urządzeń w drugiej połowie 2020 roku.

Szansą na utrzymanie rozwoju rynku pomp ciepła w kolejnych latach byłoby uruchomienie programu wspierającego inwestycje w pompę ciepła w nowych budynkach.

Istotnym czynnikiem, który wpłynie na rozwój rynku pomp ciepła, będzie ogłoszona przez Komisję Europejska strategia inteligentnego łączenia sektorów. Strategia KE podkreśla, iż w UE do 2030 roku udział pomp ciepła w budownictwie indywidualnym wzrośnie do 40%, a do 2050 roku 50-70%. Ponadto wskazuje na równie istotny potencjał dużych pomp ciepła w budownictwie komercyjnym – w którym udział w 2030 osiągnie 65%, a do 2050 nawet 80%, ponadto duży potencja zastosowania w sieciach ciepłowniczych i przemyśle. W opublikowanym niedawno raporcie PORT PC wskazał, iż w Polsce również będzie kontynuowany trwający od kilka lat wzrost. Obecnie wynosi on niecałe 3% wszystkich budynków jednorodzinnych, a do 2030 roku wzrośnie do poziomu 23% w wariancie optymistycznym. Przy zapewnieniu optymalnych warunków wsparcia sprzedaży i rozwoju technologii, liczba pracujących pomp ciepła zarówno w nowych, jak i w istniejących budynkach jednorodzinnych w Polsce w 2030 roku może przekroczyć 2 mln sztuk.

Raport PORT PC “Scenariusze elektryfikacji ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w Polsce do 2030 roku” dostępny jest pod linkiem: https://bit.ly/Raport_PORTPC_2020

Komunikat KE o strategii łączenia sektorów „Powering a climate-neutral economy: An EU Strategy for Energy System Integration”: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/energy_system_integration_strategy_.pdf