Wysokie stężenia zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu atmosferycznym to wyzwanie, z którym boryka się nie tylko Polska. Jest to również bardzo istotny problem w Chinach, w których od lat podejmuje się szereg inicjatyw by podnieść jakość powietrza. Rząd chiński postanowił m.in. wesprzeć pompy ciepła jako kluczową technologię w walce ze smogiem i niską emisją zanieczyszczeń w Pekinie.

Spośród dostępnych w Chinach technologii grzewczych pompy ciepła są najbardziej efektywne, ponieważ nie obciążają dodatkowo sieci elektroenergetycznej. Chińskie stowarzyszenie branżowe wspierające rozwój pomp ciepła (CHPA) szacuje, że w samym Pekinie w ubiegłym roku zainstalowano 180 000 sztuk pomp ciepła typu powietrze/woda, co więcej w roku 2017 przewidywane jest podwojenie tej liczby.

W Polsce pojawiła się szansa na rozwój rynkowy tej technologii ze względu na konieczność wymiany kotłów węglowych złej jakości na kotły klasy 5 lub inne wysokoefektywne urządzenia grzewcze w ciągu kilku najbliższych lat. W styczniu br. Sejmik Województwa Małopolskiego jednogłośnie przegłosował przyjęcie uchwały antysmogowej, która ma szansę stać się skutecznym narzędziem w walce z problemem niskiej emisji zanieczyszczeń. W myśl zapisów uchwały, w Małopolsce do końca 2022 roku wszystkie kotły, które nie są objęte żadną klasą parametrów emisyjnych muszą zostać wymienione, a do końca 2026 roku mają być usunięte z eksploatacji kotły na paliwa stałe 3 i 4 klasy. Małopolska jest pierwszym województwem, w którym władze samorządowe przyjęły uchwałę antysmogową. Wiele wskazuje na to, że podobna uchwała zostanie przyjęta niebawem również w województwie śląskim i w kolejnych województwach.

Wg analiz PORT PC wykonanych na podstawie danych rocznych KOBIZE i typowych rozkładów zapotrzebowania ciepła, emisja pyłów zawieszonych PM 10 z kotłów na paliwa stałe jest główną przyczyną przekroczeń norm w miesiącach zimowych (Analiza rozkładu miesięcznego zanieczyszczeń PM 10 i benzo(a)piren w Polsce, P. Lachman, A. Mirowski)

Zdaniem PORT PC w miejsce zlikwidowanych kotłów węglowych częściej powinny być stosowane pompy ciepła, które podobnie jak w Chinach mogą być kluczowym narzędziem do walki z zanieczyszczonym powietrzem w Polsce. Jako jedne z nielicznych spośród urządzeń grzewczych nie powodują żadnej niskiej emisji zanieczyszczeń. Co więcej należą do grupy najbardziej efektywnych energetycznie urządzeń grzewczych (o najwyższych klasach energetycznych A++, A+++) oraz pozwalają skutecznie obniżyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Wykorzystanie tej technologii w obszarach dużych aglomeracji miejskich i w obszarach wiejskich może przyczynić się do wyraźnej redukcji emisji pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu.

Choć pompy ciepła należą do najczystszych technologii ogrzewania budynków, w polskich domach stosowane są wciąż sporadycznie. Odsetek nowych budynków jednorodzinnych z pompą ciepła w układzie centralnego ogrzewania w Polsce stanowi ok. 7% (dla porównania w Szwecji odsetek ten wynosi 90%, w Szwajcarii czy Austrii ok. 80%). Zamiar polskiego rządu stworzenia specjalnych taryf energetycznych dla urządzeń grzewczych, w tym pomp ciepła, jest krokiem przybliżającym zwiększenie zastosowania tych urządzeń w Polsce. Przykład Chin pokazuje, że pompy ciepła również w Polsce mogą stać się kluczową technologią w walce z problemem niskiej emisji zanieczyszczeń.

/Źródło: PORT PC/