14 marca 2023 roku Posłowie do Parlamentu Europejskiego zagłosowali za przyspieszeniem drogi do dekarbonizacji budynków, a w przyszłości za zakończeniem ery kotłów na paliwa kopalne, ponieważ uzgodnili swoje stanowisko w sprawie zmienionego prawa UE dotyczącego energii w budynkach.

Fot. Pixabay.com

Fot. Pixabay.com

Jest to bardzo ważny moment dla branży pomp ciepła, która oferuje energooszczędne, korzystające z OZE rozwiązania grzewcze.

Sprawozdanie Parlamentu zawiera wymóg, aby wszystkie nowe budynki w UE były bezemisyjne od 2028 roku (w 2026 r. budynki publiczne) oraz aby państwa członkowskie zaplanowały stopniowe wycofanie ogrzewania paliwami kopalnymi do 2035 roku, z możliwością przedłużenia tego okresu w niektórych krajach UE do 2040 roku. Nowa dyrektywa zakazuje dotacji do kotłów na paliwa kopalne od początku 2024 roku.

„Dzisiejszy dzień to ogromny krok w kierunku dekarbonizacji budynków” – skomentowała Jozefien Vanbecelaere, szef działu spraw UE w Europejskim Stowarzyszeniu Pomp Ciepła. „Rządy krajowe mogą teraz sprawić, że będą one zdrowsze, bardziej przystępne i sprzyjające włączeniu społecznemu dla wszystkich”.

Jak twierdzi Paweł Lachman, prezes zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła – „Bardzo ważną kwestią jest poparcie posłów Parlamentu dla ustanowienia ścieżki rozwoju wraz z celami liczbowymi dla ich wkładów we wdrażaniu energii słonecznej i pomp ciepła w budynkach w krajowych planach renowacji budynków. Powinno mieć to kluczowe znaczenie w rozwoju energetyki prosumenckiej w Europie”.

Jednym ze sposobów pomocy państwom członkowskim w wycofaniu kotłów na paliwa kopalne byłaby zmiana w unijnym rozporządzeniu w sprawie Ekoprojektu, które określa zasady efektywności energetycznej urządzeń, w tym do ogrzewania i ciepłej wody. Komisja Europejska zapowiedziała w swoim planie REPowerEU z maja 2022 roku, że zaproponuje de facto zakaz samodzielnych kotłów na paliwa kopalne na rok 2029 w swojej nadchodzącej propozycji Ekoprojektu, która będzie omawiana 27 kwietnia 2023 r. EHPA i PORT PC będą uważnie obserwować te dyskusje.

Przegłosowane 14 marca 2023 roku prawo, Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), przechodzi teraz do etapu „trilogów”, w którym odbędą się negocjacje między Radą UE, Parlamentem i Komisją w celu osiągnięcia i publikacji ostatecznego uzgodnionego tekstu.