Europejski rynek pomp ciepła pobił nowy rekord w 2022 roku, według wczesnych danych z 16 rynków*, z około 3 milionami sprzedanych jednostek. Dane dla 2022 roku zebrane przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła wskazują na wzrost o prawie 38%, więcej niż w poprzednim roku, kiedy to bezprecedensowy wzrost sprzedaży rocznej wyniósł 34%. Łączna liczba podłączonych pomp ciepła do ogrzewania (zarówno powietrze-powietrze, jak i „hydronicznych” lub wodnych) oraz pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej w Europie wynosi obecnie około 20 milionów. Zapewniają one ogrzewanie około 16% europejskich budynków mieszkalnych i komercyjnych**.

Liczba pomp ciepła sprzedanych w 2022 roku zastępuje około 4 miliardy metrów sześciennych gazu ziemnego, co pozwala uniknąć około 8 milionów ton (Mt) emisji CO2. Cały europejski zasób pomp ciepła pozwala obecnie uniknąć 54 Mt CO2 – co odpowiada mniej więcej rocznym emisjom Grecji. Ten nadzwyczajny wzrost będzie prawdopodobnie kontynuowany, biorąc pod uwagę potrzebę dekarbonizacji w świetle zagrożenia klimatycznego i odejścia od paliw kopalnych, jak określono w planie REPowerEU. Pilną potrzebę działania potwierdza rządowe wsparcie dla transformacji energetycznej w ciepłownictwie w całej Europie.

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Thomas Nowak, sekretarz generalny Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) powiedział:
„Rok 2022 był fenomenalny. Spektakularny wzrost sprzedaży pomp ciepła jest świadectwem innowacyjnego i zrównoważonego sektora, który robi wszystko, aby zwiększyć wydajność, a co za tym idzie, tworzy miejsca pracy, wspomaga działania na rzecz klimatu i stabilizuje rachunki za energię. Wciąż jednak wiele osób w Europie nie posiada jeszcze pompy ciepła z różnych powodów, począwszy od tego, że sektor działa na granicy możliwości, poprzez koszty wstępne, aż po brak jasnych informacji. Ściśle współpracujemy z koalicją organizacji i Komisją Europejską, aby zbudować unijny plan pomp ciepła, który zajmie się tymi punktami krytycznymi”.

Wielkość sprzedaży w 2022 r. została zrealizowana w bardzo trudnym otoczeniu rynkowym, w którym zainteresowane strony w całym łańcuchu wartości pracują na granicy możliwości,
a łańcuchy dostaw wymienników ciepła, wentylatorów, sprężarek i półprzewodników są napięte do granic możliwości. Na poziomie użytkownika końcowego należy zająć się lukami informacyjnymi oraz kwestiami kosztów początkowych i operacyjnych, aby zapewnić stały popyt w przyszłości. Zainteresowane strony z branży produkcyjnej i stowarzyszenia branżowe współpracują z ośrodkami analitycznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w celu wniesienia wkładu w przygotowywany przez Komisję Europejską plan dotyczący pomp ciepła, aby zapewnić rozwiązanie tych kwestii.

Niektóre z tych barier można złagodzić na poziomie bardziej lokalnym. Organizacje branżowe i pracownicze w całej Europie rozpoczęły inicjatywy szkoleniowe i przekwalifikowania, aby stworzyć więcej instalatorów i przeszkolonych pracowników, tym samym przyczyniając się do europejskiego roku umiejętności i unijnego paktu na rzecz umiejętności.

Pod względem wzrostu sprzedaży liczby pomp ciepła do ogrzewania w porównaniu z rokiem 2021 Polska prowadzi z dość znacznym zapasem – z wartością +102% w stosunku do sprzedaży z roku 2021, a następnie Czechy (99%), Holandia (+80%), Belgia (+66%), Szwecja (+60%), Austria (+59%), Niemcy (+53%) i Finlandia (+52%). Druga grupa krajów wykazuje silny wzrost w przedziale 20-40%: Wielka Brytania (40%, ale na podstawie szacunków, a nie oficjalnych danych), Włochy (+37%), Norwegia (+25%), Hiszpania (+21%), Szwajcaria (+22%) oraz Dania i Francja (obie +20%). 

Sprzedaż pomp ciepła do ogrzewania w 2022 r. w wybranych krajach:


Kraj
Liczba sprzedanych pomp ciepła w 2022 r. Wzrost sprzedaży
w 2022 r. – w % sprzedanych pomp ciepła ponad wartość sprzedaży w 2021 r.
Wzrost sprzedaży
w 2022 r. – liczba sprzedanych pomp ciepła ponad wartość sprzedaży w 2021 r.
Austria 49 204 +59% + 18 227
Belgia 32 965 +66% + 13 121
Czechy 60 065 +99% + 29 886
Dania 88 833 +20% + 14 892
Finlandia 196 359 +52% + 66 984
Francja 462 672 +20% + 76 176
Niemcy  236 000 +53% + 82 000
Włochy  502 349 +37% + 134 429
Holandia 123 208 +80% + 54 796
Norwegia 156 295 +25% + 31 267
Polska 195 480 +102% + 98 540
Portugalia 29 969 +17% + 4 357
Szwecja*** 215 373 +60% + 81 875
Szwajcaria 41 209 +22% + 7 505
Hiszpania 161 800 +21% + 28 189
Wielka Brytania****  59 862 +40% + 17 103

 

Liczba pomp ciepła na 1000 gospodarstw domowych, sprzedanych w 2022 r. w poszczególnych krajach (liczba gospodarstw domowych na podstawie danych z 2021 r.)

Zdaniem Pawła Lachmana – prezesa zarządu PORTPC, „W 2022 r. pompy ciepła były w Polsce technologią drugiego wyboru w istniejących budynkach jednorodzinnych, a w niektórych zastosowaniach np. w nowych budynkach stały się technologią pierwszego wyboru”.

EHPA publikuje coroczny raport rynkowy, który szczegółowo omawia sprzedaż różnych typów pomp ciepła w poszczególnych krajach. Edycja 2023, która prezentuje dane z roku 2022, będzie dostępna jeszcze w tym roku. Poprzednie edycje (dostępne dla członków EHPA
i akredytowanych dziennikarzy) oraz więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.ehpa.org/market-data/ lub skontaktować się z marketreport@ehpa.org.

W kwestiach dotyczących polskiego rynku pomp ciepła prosimy o kontakt pod adresem biuro@portpc.pl

* Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowenia, Hiszpania, Szwajcaria, Wielka Brytania.
** Stopy wzrostu obliczono na podstawie porównania sprzedaży pomp ciepła do ogrzewania z danymi dostępnymi dla EHPA w momencie publikacji. Wskaźniki wzrostu przedstawione w poszczególnych krajowych komunikatach prasowych mogą się różnić w wyniku porównania sprzedaży dla poszczególnych segmentów rynku. Ogólna liczba 3 mln łączy 2,7 mln pomp ciepła do ogrzewania i około 320 000 pomp ciepła do podgrzewania wody. W przypadku Estonii, Węgier, Irlandii, Litwy i Słowacji dodane zostały ich liczby sprzedaży z 2021 r., aby uzyskać całkowitą liczbę.
*** Obliczenia dotyczące pomp ciepła w Szwecji obejmują teraz pompy ciepła typu powietrze-powietrze, dlatego wyświetlany wzrost jest tak znaczący.
**** Dane Wielkiej Brytanii nie są oficjalne, lecz stanowią szacunek oparty na opinii ekspertów.

[Źródło: EHPA, PORT PC]