Minął miesiąc od wprowadzenia w Europie obowiązku etykietowania energetycznego gazowych, olejowych i zasilanych elektrycznie nowych urządzeń grzewczych. Tymczasem niemiecki rząd uchwalił zapowiadaną ustawę dotyczącą etykiety efektywności energetycznej dla starszych kotłów grzewczych.