Według szacunków Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła EHPA, na początku grudnia 2017 dniach została zainstalowana w Europie 10-milionowa pompa ciepła. W świetle zachodzącej transformacji sektora urządzeń grzewczych jest to bardzo dobra informacja, gdyż coraz większa liczba zainstalowanych pomp ciepła oznacza kolejny krok w kierunku ekologicznego ogrzewania budynków, a także całkowitą redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Udział pomp ciepła pośród wszystkich dostępnych technologii grzewczych w Europie wciąż pozostaje stosunkowo niewielki, jednak w ostatnich latach obserwuje się dynamiczny wzrost sprzedaży tych urządzeń.

Organizacja branżowa EHPA zestawiła korzyści wynikające z działania 10 milionów sztuk pomp ciepła w Europie:

  • 333 GW – łączna moc grzewcza
  • 165 TWh – wyprodukowane ciepło w ciągu roku
  • 106 TWh – odnawialna energia w ciągu roku
  • 59,3 TWh – wykorzystana energia elektryczna
  • 27,1 Mt – uniknięta emisja dwutlenku węgla (dzięki zastosowaniu pomp ciepła)
  • 135 TWh – zaoszczędzona roczna energia zawarta w paliwie
  • 100 % – redukcja niskiej emisji pyłów zawieszonych (w strefie przebywania ludzi)
  • 100 % – redukcja niskiej emisji kancerogennych (rakotwórczych) wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

Sekretarz generalny EHPA Thomas Nowak powiedział, że dziś możemy świętować to, co osiągnęliśmy do tej pory, ale przyszłość ogrzewania budynków wskazuje na powszechne zastosowanie pomp ciepła do ogrzewania budynków w Europie w najbliższych latach. Uważa on, że przyszłe systemy energetyczne będą wymagać dalszej integracji technologii z poszczególnymi sektorami zużycia energii oraz mądrości decydentów, którzy ułatwią tę zmianę. Ze względu na lepsze obciążenie sieci energetycznej, magazynowanie energii elektrycznej oraz szereg korzyści ekologicznych i ekonomicznych, rola pomp ciepła w systemach grzewczych przyszłości jest zbliżona do przyszłej roli samochodów elektrycznych w transporcie.

Prezes zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) Paweł Lachman szacuje, że ilość sprzedanych pomp ciepła w Polsce w 2017 roku zwiększy się o około 20%, a w przypadku pomp ciepła powietrze/woda może wzrosnąć nawet o około 50% (w stosunku do 2016 roku). Będzie to już piąty rok znacznego wzrostu rynku tego typu pomp ciepła w Polsce. Jest to też dowód zaufania klientów, dojrzałości technologii i atrakcyjności zastosowania tych urządzeń. Biorąc pod uwagę, że obecnie większość producentów urządzeń grzewczych w Europie uznaje pompy ciepła za kluczową technologię grzewczą przyszłości, należy spodziewać się dalszego intensywnego rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce.

Szczegółowy raport zawierający analizy dotyczące sprzedaży pomp ciepła w ostatnich latach w Polsce, a także prognozy rynku do roku 2030, zawarte są w Raporcie Rynkowym PORT PC 2017. Raport jest do pobrania na stronie www.portpc.pl. Wkrótce dostępny będzie także w języku angielskim.

 [źródło : EHPA, PORT PC]