Dwucyfrowy wzrost sprzedaży pomp ciepła na Rynku Europejskim na przestrzeni ostatnich czterech lat. Branża gotowa na osiągnięcie wyższych wyników dla przyszłości Unii Europejskiej.
Fot. Heat Pump Forum 2019 (Fot. EHPA)

Na kilka dni przed wyborami europejskimi Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA – European Heat Pump Association) zgromadziło podczas Heat Pump Forum 2019 ponad 200 ekspertów z branży z całej Europy, aby omówić najnowsze osiągnięcia na rynku i ocenić, w jaki sposób pompy ciepła mogą przyczynić się do przyszłej i jaśniejszej Europy. 


11,8 miliona pomp ciepła w całej Europie

Dzięki zainstalowaniu 11,8 miliona urządzeń w całej Europie, technologia pomp ciepła bardzo szybko przekształciła się w kamień węgielny europejskiej przemiany energetycznej w zakresie ogrzewania. Obecnie ok. 10% wszystkich budynków jest ogrzewanych przez pompy ciepła.

Dzięki potencjałowi elastyczności po stronie poboru ciepła i popytu w nowym systemie energetycznym będą potrzebne pompy ciepła, aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. oraz zrealizować entuzjastyczny projekt reindustrializacji Unii Europejskiej.

Oznacza to jednak, że „ogrzewanie i chłodzenie” musi najpierw stać się najwyższym priorytetem następnego Parlamentu Europejskiego i Komisji.

Zalety pomp ciepła

„Pompy ciepła zapewniają wiele korzyści zgodnie z celami energetycznymi i klimatycznymi UE”, twierdzi Thomas Nowak, sekretarz generalny EHPA.

„Być może największą zaletą jest ich dostępność. Technologia pompy ciepła może być stosowana w budynkach mieszkalnych, komercyjnych oraz w procesach przemysłowych.

Najnowsze osiągnięcia technologiczne umożliwiają ich zastosowanie podczas renowacji budynków mieszkalnych i procesów przemysłowych. Te ostatnie jednostki mogą skutecznie dostarczać ciepło do 160°C”.

Rzeczywiście, EHPA zawsze zdecydowanie opowiadała się za ambitnymi i skutecznymi środkami mającymi na celu pełną dekarbonizację europejskich gospodarek do 2050 r. jak również była za promowaniem odnawialnego, efektywnego i inteligentnego europejskiego systemu energetycznego. Branża pomp ciepła nieustannie dokłada starań, aby poprawić jakość i trwałość swoich produktów.

Tegoroczne Forum Pomp Ciepła w Brukseli odzwierciedliło pionierską rolę przemysłu pomp ciepła, dając przestrzeń „niekonwencjonalnym” aspektom debaty energetycznej, takim jak współpraca z młodzieżą i studentami oraz odpowiednia interakcja między dalszą „elektryfikacją” a „gazyfikacją”.

Innowacyjne doświadczenia związane z pompami ciepła

Wydarzenie miało również na celu przedstawienie innowacyjnych doświadczeń związanych z pompami ciepła na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz z wartością dodaną dla innych części europejskiego przemysłu i gospodarki cyfrowej. 

Thomas Nowak, Sekretarz Generalny EHPA, dodał również: „Współpracujemy z wieloma branżami i sektorami, aby współtworzyć lepszą przyszłość dla Europy.

Jesteśmy również gotowi wesprzeć pracę nowych przywódców politycznych wybranych z wyborów europejskich w tym miesiącu.

Naszym głównym życzeniem politycznym jest, aby „ogrzewanie i chłodzenie” (stanowiące 50% całkowitego zużycia energii w UE) ostatecznie uznano za najwyższy priorytet UE, nie tylko po to, by osiągnąć neutralność w emisyjną dwutlenku węgla do 2050 r., ale także by pomóc w ponownej industrializacji Europy w najbardziej zrównoważony sposób”.

Fot. Heat Pump Forum 2019 (Fot. Ehpa)

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC jest członkiem Stowarzyszenia EHPA. Na spotkaniu w Brukseli PORT PC reprezentowała Małgorzata Smuczyńska – vice-Prezes Zarządu PORT PC.

Galeria zdjęć z wydarzenia:
www.hp-forum.eu/photo-gallery-2017