Wywiad z Pawłem Lachmanem – Prezesem PORT PC dla redakcji “Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja:

Redakcja: Bardzo dziękujemy, że zgodził się Pan na rozmowę.

Paweł Lachman: Serdecznie dziękuje Paniom za zaproszenie.

W ostatnich miesiącach dokumentem gorąco dyskutowanym w branży są Europejski Zielony Ład i Strategia Renowacji UE. Proszę powiedzieć – jak zapisy przedstawione w tych dokumentach wpłyną na branżę HVAC?

W zaproponowanych dokumentach pojawiła się propozycja zwiększenia tempa termomodernizacji budynków (szczególnie budynków publicznych do poziomu 3% rocznie), zwiększono również udział OZE w ilości zużywanej energii w budynkach do 2030 r. do 49% i co jest też ważne pojawiła się też propozycja finasowania kosztów Fali Renowacji ze środków ETS oraz zaproponowano utworzenie tzw. nowego ETS dla budynków i środków transportu. Uzyskane dzięki temu środki mają w znacznej części trafić na potrzeby finansowania transformacji energetycznej i zapobieganiu ubóstwu energetycznemu. Komisja Europejska KE proponuje powołanie Funduszu Społecznego na rzecz Działań w dziedzinie Klimatu. Środki pochodzące z tego funduszu mają zapewnić państwom członkowskim pomoc przy finansowaniu inwestycji w termomodernizację budynków oraz OZE oraz mniej emisyjne środki transportu. W latach 2025-2032 wartość Funduszu ma wynieść 72,2 mld euro.

W najnowszych dokumentach z pakietu Fit for 55% został potwierdzony kierunek elektryfikacji transportu i ogrzewania budynków oraz integracji sektorów produkcji i zużycia energii. Wiąże się to z potrzebą szybkiej dekarbonizacji ogrzewania budynków, za pomocą aktualnie dostępnych i sprawdzonych technologii, a głównie elektrycznych pomp ciepła.

Widoczny też będzie wzrost znaczenia wentylacji mechanicznej z odzyskiwaniem ciepła oraz wprowadzania wyższych standardów termomodernizacji. W niektórych dokumentach napisano wprost, że już w 2025 roku wsparciu finansowemu będą podlegać tylko urządzenia o dwóch najwyższych klasach energetycznych.

Fot. Shutterstock

Czy dokumenty te wpłyną również na rynek źródeł ciepła, a szczególnie pomp ciepła?

W unijnej strategii integracji sektora energetycznego z lipca 2020 r., która jest podstawą Europejskiego Zielonego Ładu, Komisja Europejska zapowiedziała zwiększenie udziału pomp ciepła w ogrzewaniu budynków mieszkalnych do 40% w 2030 i 65-70% w 2050 roku, a w przypadku budynków komercyjnych odpowiednio 65% w 2030 i ponad 85% w 2050. Oznacza to w ciągu niecałych 10 lat, a więc w UE do r. 2030, nastąpi blisko 4-ro krotny wzrost liczby pomp ciepła w budynkach mieszkalnych.

Może pojawić się pytanie – dlaczego jest to optymalny kierunek dekarbonizacji źródeł ciepła? Wg prognoz Komisji Europejskiej w 2030 r. pośrednia emisja CO2 związana z wytwarzaniem ciepła w przypadku elektrycznych pomp ciepła będzie statystycznie około 10 krotnie mniejsza niż emisja CO2 z kotłów na gaz ziemny, a po roku 2040 nawet 100 krotnie niższa. Prawdopodobnie będzie to miało również duży wpływ na zwiększenie tempa wycofania się z niektórych czynników roboczych stosowanych pompach ciepła.

Aktualne analizy rynku pomp ciepła wykonywane przez PORT PC wskazują, że w I połowie roku 2021 w stosunku do I połowy 2020 sprzedaż pomp ciepła typu powietrze/woda w Polsce wzrosła więcej niż 100%. Gdyby ten trend utrzymał się w II połowie 2021, sprzedanych zostanie ponad 80 tys. sztuk pomp ciepła typu powietrze/ woda. Na podstawie aktualnych informacji w 2022 jest możliwość przekroczenia liczby 100-110 tys. sprzedawanych urządzeń. Jednocześnie w latach 2020 i 2021 widzimy pewną stagnację na rynku gruntowych pomp ciepła. Myślę, że już w przyszłym roku powinniśmy widzieć wyraźne wzrosty sprzedaży tych pomp ciepła w Polsce.

W kolejnych latach powinno nastąpić dalsze przyśpieszenie sprzedaży pomp ciepła. Po roku 2023 stosowanie w projektach urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa kopalne nie pozwoli na osiągnięcie wymaganej efektywności energetycznej, gdyż nie będzie uwzględniany w raportowaniu efekt redukcji zużycia energii (ciepła).

 

Cały wywiad dostępny TUTAJ.