Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku wprowadzone zostaną jednolite dla całej Europy etykiety jakości dla pomp ciepła. System certyfikacji oparty będzie o założenia systemu CEN KEYMARK, który sprawdził się już w przypadku termicznych kolektorów słonecznych. Ideą wprowadzenia znaku jest stworzenie warunków dla rozwoju jednolitego rynku dla pomp ciepła w całej Europie. Przejrzysty system certyfikacji produktów, jednakowy dla każdego z krajów, które przystąpią do projektu, może zwiększyć możliwości sprzedaży, ujednolicić i ułatwić dostęp do rynku Europejskiego. Nadanie znaku Heat Pump KEYMARK oznacza, że dany produkt spełnia Europejskie wymogi jakości, które są potwierdzone przez niezależne jednostki badawcze i certyfikujące. Wprowadzenie etykiet Heat Pump KEYMARK pośrednio zminimalizuje udział urządzeń o niższej jakości w rynku pomp ciepła. Europejska branża pomp ciepła oraz europejskie jednostki certyfikacyjne zapowiadają rozpoczęcie wprowadzenia znaku na ostatni kwartał 2015 roku.