Siedem wiodących organizacji branżowych w Polsce podjęło współpracę w celu popularyzacji wiedzy na temat budownictwa plus energetycznego. Celem kampanii jest wsparcie potencjalnych inwestorów, poprzez przedstawienie praktycznych wskazówek dotyczących projektowania, doboru i montażu instalacji OZE w budynkach jednorodzinnych.

Powstała kampania „Dom bez rachunków” cieszy się coraz większym rozgłosem i wsparciem ze strony organizacji rządowych. Została ona objęta Patronatem Honorowym Global Compact Network Poland.

Global Compact to największa, światowa inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes. Wzywa firmy do tworzenia strategii i działań w oparciu o dziesięć uniwersalnych zasad, dotyczących praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska, przeciwdziałania korupcji oraz podejmowania działań pomagających osiągnąć cele społeczne stanowiące realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs). Wsparcie ze strony tej organizacji pozwoli na jeszcze szerszą promocję oraz rozwój kampanii. 

Początkiem kampani była publikacja bezpłatnego poradnika w wersji PDF z praktycznymi informacjami oraz strona internetowa: www.dombezrachunkow.com. W najbliższych miesiącach planowana jest prezentacja przykładów realizacji domów o standardzie plus energetycznym oraz silna promocja w mediach społecznościowych.