VIII KONGRES PORT PC

27 lutego 2020 r., Targi ENEX, Kielce

Centrum Kongresowe Targów Kielce Sala Omega

27 lutego 2020 r. w ramach Targów Enex w Kielcach odbył się VIII Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). Serdecznie dziękujemy uczestnikom, prelegentom, sponsorom oraz patronom za udział w VIII Kongresie PORT PC “Nowe standardy w technice grzewczej budynków”, który odbył się 27.02.2020 w Kielcach. Dziękujemy Targi ENEXTargi Kielce S.A.Targi Kielce – Centrum Kongresowe za współorganizację Kongresu. Patronat Honorowy nad VIII Kongresem PORT PC objęło Ministerstwo Rozwoju. Kongres PORT PC  to najważniejsze wydarzenie branży pomp ciepła w Polsce. W wydarzeniu wzięło udział ponad 600 uczestników. Spotkanie miało na celu integrację całej branży, a także wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami. Kongres otworzyli Piotr Szlakowski – Zastępca Dyrektora Wydziału Targów oraz Paweł Lachman – Prezes PORT PC. Słowo wstępne wygłosił Piotr Woźny – Prezes NFOŚiGW. Głównym tematem VIII Kongresu PORT PC była efektywna elektryfikacja ogrzewania jako główny kierunek neutralności klimatycznej ogrzewnictwa i ciepłownictwa w Unii Europejskiej. Oprócz tego ważnymi tematami wydarzenia były nowe Warunki Techniczne 2021 i znaczenie budynków plus-energetycznych w nowych wymogach. W trakcie kongresu wydane zostały uaktualnione branżowe wytyczne PORT PC  cz. 7 dotyczące projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła. W trakcie kongresu przedstawione zostały także aktualne informacje o sytuacji rynkowej za 2019 rok, prognozy rynku w najbliższych latach. W ciągu najbliższych miesięcy należy się spodziewać ogłoszenia celu neutralności klimatycznej Unii Europejskiej w 2050 r.  Oznacza to konieczność redukcji emisji gazów cieplarnianych w ciągu 30 lat do takiego poziomu, który będą stanie absorbować lasy w Unii Europejskiej. W tym roku statuetkę PORT PC otrzymał Thomas Nowak – sekretarz generalny EHPA. Przyznając nagrodę zarząd PORT PC docenił: działania związane z powstaniem Aliansu Elektryfikacyjnego, oraz inne działania związane ze współpracą z innymi organizacjami promującymi OZE w Europie i na Świecie a także osobisty wkład Thomasa Nowaka w powstanie w 2011 roku PORT PC. W trakcie pierwszej części wydarzenia przedstawione zostało znaczenie elektryfikacji z przeważającym udziałem OZE i połączenia sektorów zużycia energii. Jakie znaczenie w osiągnięciu celu neutralności ma sektor zużycia ciepła i chłodu, a szczególnie budownictwo? Jak najbliższa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej wpłynie na poprawę efektywności energetycznej budynków w Polsce? Co to oznacza dla branży urządzeń grzewczych w polskim budownictwie? To zagadnienia na których skupiła się pierwsza część VIII Kongresu PORT PC z udziałem czołowych europejskich ekspertów. Gościem wydarzenia była Natalia Plaskiewicz – doradca ds. efektywności energetycznej, wytwarzania i innowacji Eurelectric, która przedstawi ideę i znaczenie elektryfikacji i połączenia sektorów zużycia ciepła. Z kolei Thomas Nowak sekretarz generalny EHPA, który gościł już podczas pierwszego kongresu PORT PC  2013 roku, pokazał aktualną sytuację i perspektywy rozwoju  rynku europejskiego z punktu widzenia czołowej organizacji branżowej pomp ciepła. Większość krajów Unii Europejskiej wkroczyła już na drogę zmian w sektorze ogrzewania i chłodzenia, również w Polsce w najbliższych miesiącach musi powstać finalna wersja krajowego planu na rzecz energii i Klimatu, pozwalająca na realizację ambitnych celów klimatycznych w 2030, a rok później ma powstać kolejny plan obejmującego rozwój polskiej gospodarki do 2050 roku. Kolejny gość: Christian Schnell – ekspert Instytutu Jagiellońskiego – przedstawił sytuację w zakresie realizacji celu OZE do 2030 oraz wpływ wymogów UE na rozwój branży pomp ciepła na najbliższych latach. Perspektywę elektryfikacji ogrzewania, rozwoju branży grzewczej oraz badań i rozwoju  z punktu widzenia  czołowego instytutu badawczego Fraunhofer ISE przedstawił Marek Miara. W ramach forum dyskusyjnego na temat koniecznych zmian rynku urządzeń w Polsce głos zabrali m. in. Jan Rosenow – dyrektor Programów Europejskich z The Regulatory Assistance Project, Piotr Woźny – prezes NFOSIGW oraz Andrzej Guła – prezes Polskiego Alarmu Smogowego. W trakcie Kongresu został rozstrzygnięty konkurs dla firm instalacyjnych na najlepszy przykład rozwiązania w ramach akcji społecznej “Dom Bez Rachunków”. Udział w kongresie wzięli przedstawiciele organizacji branżowych, instytucji związanych z rozwojem rynku pomp ciepła w Polsce, przedstawiciele samorządu, przedstawiciele branży grzewczej oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką efektywnych budynków przyszłości. VIII Kongres PORT PC odbyło się 27 lutego 2019 r. w Kielcach. Impreza towarzyszyła Targom ENEX/ENEX Nowa Energia, które odbyły się w dniach 26-27 lutego 2020 r. Uczestnicy Kongresu otrzymali bilet uprawniający do wstępu na całe Targi ENEX (hale).

Videorelacja z kongresu

Premier Jerzy Buzek pozdrawia uczestników VIII Kongresu PORT PC.

Część I – Sesja I – Połączenie sektorów i elektryfikacja ogrzewania

Część II – Debata na temat przyszłości rynku urządzeń grzewczych w Polsce

Część III – Sesja II – Warunki Techniczne 2021 – rola budynków plusenergetycznych

Część IV – Sesja III – Wytyczne PORT PC cz. 1 i cz. 7

Fotorelacja z Kongresu