IX KONGRES PORT PC
“Pompy ciepła na fali renowacji”

17 czerwca 2021 r.,
Formuła online
Pobierz Folder Informacyjny Kongresu

17 czerwca 2021 r. odbył się IX Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). W tym roku wydarzenie odbyło się po raz pierwszy w formie online. IX Kongres był szczególnie ważnym momentem w 10-letniej historii stowarzyszenia i historii pomp ciepła w Polsce. Kongres PORT PC to najważniejsze, coroczne wydarzenie branży pomp ciepła w Polsce, w każdym roku gromadzące kilkaset osób z branży techniki grzewczej i budynkowej. W tym roku na wydarzenie zarejestrowało się ponad 1100 uczestników. Spotkanie miało na celu integrację całej branży, a także wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami.

Zapis video Kongresu:

Sesja 1: Pompy ciepła na fali renowacji

Sesja 2: Rola pomp ciepła w istniejących budynkach

Sesja 3: Budynki plus-energetyczne

Sesja 4: Dolne źródła dla pomp ciepła

Wiodącym zagadnieniem IX Kongresu PORT PC było pokazanie znaczenia elektrycznych pomp ciepła w świetle unijnej strategii fali renowacji jako głównego kierunku prowadzącego do neutralności klimatycznej sektora ciepła i chłodu w Unii Europejskiej. Wynika on bezpośrednio z już opublikowanych dokumentów i strategii Europejskiego Zielonego Ładu i strategii UE dotyczącej sektora budynków Fali Renowacji.

Oprócz tego ważnymi tematami poruszanymi w trakcie wydarzenia były taksonomia w efektywności energetycznej budynków ze szczególnym uwzględnieniem pomp ciepła, możliwość zastosowania pomp ciepła w istniejących budynkach i w nowych budynkach plus-energetycznych, oraz nowe standardy branżowe PORT PC dotyczące dolnych źródeł ciepła dla pomp ciepła.

Przedstawione zostały też nowe prognozy PORT PC dotyczące rynku pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych w Polsce do 2040 roku.

Jak twierdzi mgr inż. Paweł Lachman – prezes zarządu PORTPC – „praktycznie wszystkie prognozy dotyczące przyszłości zastosowania pomp ciepła znalazły potwierdzenie w kluczowym znaczeniu w obecnej polityce klimatycznej Unii Europejskiej i Europejskim Zielonym Ładzie. Co jest też istotne, dotyczy to również niedawno opublikowanej Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Obecnie najważniejszym wyzwaniem jest szybki i możliwie harmonijny rozwój branży producentów pomp ciepła i osprzętu w Polsce. Będzie to jeden z najważniejszych tematów IX Kongresu PORT PC”

W trakcie VIII Kongresu PORTPC w Kielcach w ramach targów ENEX  w 2020 r. brało udział ponad 600 uczestników.

Program:
W czasie IX kongresu PORTPC odbyły się cztery sesje tematyczne:

  • Europejski Zielony Ład i rola pomp ciepła w sektorze ciepła i chłodu w Polsce
  • Pompy ciepła w istniejących budynkach
  • Pompy ciepła w nowych budynkach plus-energetycznych
  • Dolne źródła dla pomp ciepła

Nowy Zielony Ład i taksonomia w efektywności energetycznej budynków

W pierwszej sesji Kongresu, którą poprowadziła dr inż. Małgorzata Smuczyńska – wiceprezes zarządu PORT PC, goście specjalni z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła EHPA, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przedstawili znaczenie pomp ciepła w transformacji energetycznej budynków i Polityce Energetycznej Polski do 2050 roku. W trakcie tej sesji przedstawione zostały zmiany w projektach głównych aktów prawnych Zielonego Ładu w tym dyrektywy RED III (OZE) i EED oraz taksonomii zrównoważonego finasowania.

Pompy ciepła w istniejących budynkach

Wiodącym tematem IX Kongresu PORT PC było zastosowanie pomp ciepła w budynkach istniejących. Sesję poświęconą temu tematowi poprowadził dr Marek Miara z Instytutu Fraunhofera ISE. W ramach dyskusji  w tej części na temat istniejących budynków w Polsce głos zabrali mgr Andrzej Guła – prezes Polskiego Alarmu Smogowego oraz mecenas dr Christian Schnell – ekspert Instytutu Jagiellońskiego – ds. integracji sektorów energetycznych.

Jak twierdzi Marek Miara – czołowy ekspert z Fraunhofer ISE „Każde kolejne opracowanie, scenariusz czy prognoza na temat przyszłego systemu energetycznego w krajach Unii Europejskiej, jasno mówi o bardzo ważnej, lub nawet decydującej roli pomp ciepła w dekarbonizacji systemów grzewczych. Aby osiągnąć tak konieczną dla przyszłości neutralność klimatyczną, kluczowe będzie stosowanie rozwiązań niepowodujących emisji dwutlenku węgla w ogrzewaniu budynków. Dotyczy to z w szczególności istniejących budynków. Systemy grzewcze nieoparte na paliwach kopalnych należą wciąż do zdecydowanej mniejszości. Ta sytuacja musi ulec w najbliższych dekadach diametralnej zmianie. Pompy ciepła, zarówno w rozwiązaniach indywidualnych, jak i w sieciach ciepłowniczych, są technologią kluczową dla spełnienia tego celu.”

Pompy ciepła w nowych budynkach

Sesję poświęconą temu tematowi poprowadził Paweł Lachman – Prezes Zarządu PORT PC. W dyskusji  w tej części na temat nowych budynków plusenergetycznych w Polsce głos zabrali dr hab. inż., prof. PW Anna Bogdan – Prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz mgr Paweł Wróbel – ekspert regulacyjny Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej.

Od 1 stycznia 2021 obowiązują wyższe wymogi Warunków Technicznych 2021. W tej części Kongresu porozmawialiśmy o zwiększeniu znaczenia budynków plus-energetycznych w świetle nowych wymogów budynków. Przedstawione zostały też analizy ekonomiczne pokazujące opłacalność zastosowania budynków plusenergetycznych z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki. Porozmawialiśmy też o tym jakie efekty przyniosła akcja społeczna „Dom bez rachunków” oraz jak powinien wyglądać optymalny program dofinasowania budynków plusenergetycznych w Polsce.

Płytka geotermia – nowe standardy branżowe oraz potencjał Polski na tle Europy

W trakcie kongresu mgr Jakub Koczorowski – przewodniczący komisji dolnych źródeł ciepła, członek zarządu PORT PC – przedstawił uaktualnione branżowe wytyczne PORT PC cz. 1, dotyczące dolnych źródeł do pomp ciepła. W tej sesji mgr inż. Grzegorz Ryżyński (Państwowy Instytut Geologiczny) przedstawił również analizę potencjału płytkiej geotermii w Polsce w zakresie zainstalowanej mocy grzewczej gruntowych pomp ciepła wg stanu na 2020 r. oraz w świetle prognozy rozwoju rynku do 2030 r. Ponadto mgr inż. Marek Hajto – wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego – omówił wyniki raportu EGEC (Europejskiego Stowarzyszenia Geotermalnego) oraz przedstawi możliwe synergie głębokiej i płytkiej geotermii.

Nowe poradniki i standardy branżowe PORT PC

W trakcie kongresu zaprezentowano zmienione wytyczne pomp ciepła cz. 1 oraz odbyła się przemiera trzech poradników na temat zastosowania pomp ciepła w istniejących budynkach jednorodzinnych oraz na temat taksonomii zrównoważonego finasowania, poradnika PORTPC dla certyfikatorów i audytorów energetycznych w kontekście nowych warunków technicznych budynków (WT 2021).

Do udziału w kongresie PORT PC gorąco zaprosiliśmy instalatorów, projektantów, audytorów i certyfikatorów energetycznych, przedstawicieli organizacji branżowych, instytucji związanych z rozwojem rynku pomp ciepła w Polsce, przedstawicieli samorządów i innych przedstawicieli branży grzewczej, oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką efektywnych budynków przyszłości. Formularz rejestracyjny dostępny jest TUTAJ.

Wydarzenie odbyło się online. Udział w wydarzeniu był bezpłatny, pod warunkiem wcześniej rejestracji na wydarzenie.