Udział w Konferencji jest płatny.

W Kongresie mogą wziąć udział osoby, które zarejestrowały się poprzez formularz zgłoszeniowy (zakładka “Rejestracja”) oraz opłaciły swój udział.

Uczestnicy Kongresu otrzymują identyfikatory uprawniające do bezpłatnego wstępu na Targi ENEX (Ekspozycja otwarta w dniach 26-27 lutego 2020 r. w godzinach 9:00-17:00).

KategoriaCena
Zgłoszenie i opłacenie do 31.12.2019200 PLN
Standard - zgłoszenie i opłacenie do 31.01.2020240 PLN
Standard - zgłoszenie i opłacenie po 31.01.2020300 PLN
Jednostki Samorządu Terytorialnego,
administracja publiczna
100 PLN
Studenci (*)100 PLN
Członek zwyczajny PORT PC (**)0 PLN
Media/prasa (***)0 PLN

(*) Konieczne będzie okazanie legitymacji studenckiej podczas rejestracji uczestników przed salą konferencyjną.

(**) Członek zwyczajny, który ma opłacone składki na rok 2019 i 2020.

(***) Po okazaniu legitymacji prasowej