Program*:

09:00 | Rejestracja zgłoszonych uczestników
Powitalna kawa i spotkania kuluarowe

9:50 | Sesja I – Efektywna elektryfikacja ogrzewania

 • Przywitanie, wyróżnienie PORTPC 2019
  Paweł Lachman – prezes zarządu PORT PC
 • Wprowadzenie
  Paweł Lachman – prezes zarządu PORT PC
 • Znaczenie pomp ciepła dużej mocy w przemyśle i ciepłownictwie oraz perspektywy rozwoju branży
  Pál Kiss – prezes zarządu węgierskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (MAHŐSZ)
 • Cele OZE 2030 oraz wpływ na rozwój branży pomp ciepła w najbliższych latach
  Christian Schnell – starszy ekspert Instytutu Jagiellońskiego
 • Megatrendy energetyczno-klimatyczne a “Dom bez rachunków”
  Marcin Popkiewicz – analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz
 • Konkurs – na najlepszy przykład zastosowania pomp ciepła w przemyśle – wręczenie nagród

12:00 | Przerwa kawowa

12:30 | Debata ekspercka “Czyste Powietrze” i cele OZE

Prowadzący – Jarosław Kotyza – kierownik Laboratorium Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii w Miękini

Uczestnicy: Piotr Woźny, Kamil Wyszkowski, Christian Schnell, Marcin Popkiewicz, Paweł Lachman, Marek Miara,
Marek Beśka

13:30 | Lunch

14:30 | Sesja II – Dom bez rachunków

 • Dom bez rachunków – poradnik PORTPC
  Paweł Lachman – prezes zarządu PORT PC
 • Dobór i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych
  Bogdan Szymański – prezes zarządu Polska PV
 • Dom bez rachunków – promocja w mediach społecznościowych
  Grzegorz Burek – prezes zarządu GLOBENERGIA

15:30 | Przerwa kawowa

16:00 | Sesja III – Zmiany w technologii pomp ciepła

 • Nowe czynniki chłodnicze w pompach ciepła
  Artur Karczmarczyk – członek PORT PC
 • Gruntowe pompy ciepła w dużych obiektach handlowych
  Jakub Koczorowski – członek zarządu PORT PC

16:40 | Dyskusja na temat zmian w technologii pomp ciepła i podsumowanie

Prowadzący – Paweł Lachman – prezes zarządu PORT PC

*Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie