Program*:

09:00 | Rejestracja zgłoszonych uczestników
Powitalna kawa i spotkania kuluarowe

9:50 | Sesja I – Połączenie sektorów i elektryfikacja ogrzewania

 • Przywitanie, wyróżnienie PORTPC 2020
  Paweł Lachman – prezes zarządu PORT PC
 • Wprowadzenie do sesji
  Paweł Lachman – prezes zarządu PORT PC
 • Prognozy wzrostu rynku pomp ciepła w Europie 2020-2030
  Thomas Nowak – sekretarz generalny EHPA
 • Znaczenie pomp ciepła w elektryfikacji i połączeniu sektorów
  Natalia Plaskiewicz – doradca ds. efektywności energetycznej, wytwarzania i innowacji Eurelectric
 • Plan rozwoju OZE w Polsce do 2030 r wg ENERVIS
  Christian Schnell – ekspert Instytutu Jagiellońskiego
 • Badania i rozwój w zakresie pomp ciepła w Polsce i na Świecie
  Marek Miara – Fraunhofer ISE
 • Konkurs – “Dom bez rachunków” – wręczenie nagród
  Paweł Lachman – prezes zarządu PORT PC

11:50 | Przerwa kawowa / zwiedzanie indywidualne Targów ENEX

12:20 | Debata na temat przyszłości rynku urządzeń grzewczych w Polsce

 • Słowo wstępne do debaty – Jan Rosenow – dyrektor Programów Europejskich z The Regulatory Assistance Project

Prowadzący – Jarosław Kotyza – wiceprezes PORTPC, kierownik Laboratorium Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii w Miękini

Uczestnicy: Jan Rosenow, Piotr Woźny, Andrzej Guła, Thomas Nowak, Marek Miara, Paweł Lachman

13:30 | Lunch / zwiedzanie indywidualne Targów ENEX

14:50 | Sesja II – Warunki Techniczne 2021 – rola budynków plusenergetycznych

Prowadzący – Małgorzata Smuczyńska – wiceprezes PORTPC

 • Budynki jednorodzinne w świetle nowych warunków technicznych WT 2021
 • Budynki wielorodzinne i pozostałe w świetle nowych warunków technicznych WT 2021
  Adolf Mirowski – członek zarządu PORT PC
 • Analiza ekonomiczna przykładów budynków jednorodzinnych
  Paweł Lachman – prezes zarządu PORT PC

15:30 | Przerwa kawowa / zwiedzanie indywidualne Targów ENEX

16:00 | Sesja III – Wytyczne PORT PC cz. 1 i cz. 7

Prowadzący – Adolf Mirowski – członek zarządu PORTPC

 • Nowa wydanie wytycznych PORT PC cz. 1 – dolne źródła dla pomp ciepła
  Jakub Koczorowski – członek zarządu PORT PC
 • Nowa wydanie wytycznych PORT PC cz. 7 – projektowanie, wykonanie i odbiór instalacji z pompami ciepła
  Paweł Lachman – prezes zarządu PORT PC

16:40 | Dyskusja na temat nowych wytycznych PORTPC cz. 1 i 7

Prowadzący – Paweł Lachman – prezes zarządu PORT PC

*Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie