Program*:

W czasie kongresu PORTPC planowane cztery główne sesje tematyczne:

10.00-11.25 Sesja wstępna „PC na fali renowacji”
Prowadzenie sesji: Małgorzata Smuczyńska – Wiceprezes Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
Uczestnicy:
Michał Kurtyka – Minister Klimatu | Ministerstwo Klimatu (MK)
Piotr Dziadzio – Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa | Ministerstwo Klimatu (MK)
Martin Forsén – Prezes Zarządu | Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA)
Artur Lorkowski – Wiceprezes Zarządu | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
Wojciech Racięcki – Dyrektor Działu | Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
Paweł Lachman – Prezes Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)
Paweł Wróbel – Ekspert | Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE)
Tematyka:
– Znaczenie pomp ciepła w Europie
– HUB Naukowo-Technologiczno-Biznesowy w Miękini w zakresie technologii pomp ciepła
– Dofinasowania do pomp ciepła
– Pompy ciepła w badaniach i rozwoju w NCBR
– Rynek pomp ciepła 2021 i perspektywy rozwoju
– Zielony Ład i Taksonomia

11.30-13.00 Sesja: Rola pomp ciepła w istniejących budynkach
Prowadzenie sesji: Marek Miara
– Business Developer Heat Pumps | Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE (Fraunhofer ISE)
Uczestnicy:
Marek Miara – Business Developer Heat Pumps | Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE (Fraunhofer ISE)
Andrzej Guła – Prezes Zarządu | Polski Alarm Smogowy (PAS)
Christian Schnell –  Radca Prawny, Starszy Ekspert | Instytut Jagielloński (IJ)
Tematyka:
Pompy ciepła w istniejących budynkach
– Trendy w ogrzewaniu w istniejących budynkach jednorodzinnych
– Elektryfikacja sieci ciepłowniczych

13:00-13:30 Przerwa

13.30-14.25 Sesja: Budynki plus-energetyczne
Prowadzenie sesji: Paweł Lachman – Prezes Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)
Uczestnicy:
Paweł Lachman – Prezes Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)
Anna Bogdan – Prezes Zarządu | Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS)
Paweł Wróbel – Ekspert | Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) 
Tematyka:
– Pompy ciepła w nowych budynkach
– Komfort cieplny w budynkach i wskaźnik SRI
– Zmiany w dyrektywie OZE i taksonomii – nowe budynki

14.30-15.25 Sesja: Dolne źródła dla pomp ciepła
Prowadzenie sesji:
Jakub Koczorowski – Członek Zarządu PORT PC, szef komisji dolnych źródeł ciepła | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)
Uczestnicy:
– Jakub Koczorowski – Członek Zarządu PORT PC, Szef Komisji Dolnych Źródeł Ciepła | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)
– Marek Hajto – Wiceprezes Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne | AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne (PSG)
Grzegorz Ryżyński – Zastępca Kierownika| Zakład Geologii Inżynierskiej | Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)
Tematyka:
Nowe wydanie: Wytyczne PORT PC cz. 1 – dolne źródła dla pomp ciepła
– Stan wykorzystania gruntowych pomp ciepła w Europie i na świecie na rok 2020
– Analiza potencjału płytkiej geotermii w Polsce w zakresie zainstalowanej mocy grzewczej gruntowych pomp ciepła wg stanu na 2020 r. oraz w świetle prognozy rozwoju rynku do 2030 r.

15.25-15.30 Podsumowanie i zakończenie

*Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie