Program*:

10:00-11:30 Sesja I – Nowe wyzwania i szanse rynku pomp ciepła w Polsce

Prowadzenie sesji: Waldemar Joniec – Redaktor Naczelny | Rynek Instalacyjny

 • Przywitanie (wręczenie nagrody PORT PC 2023) – Paweł Lachman – Prezes Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)
 • Raport IEA “The Future of Heat Pumps” – Laura Cozzi – Director of Sustainability, Technology & Outlooks (STO) | International Energy Agency (IEA)
 • Otwarcie Kongresu – Keynote speaker 1 – Piotr Dziadzio – Podsekretarz stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa | Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Otwarcie Kongresu – Keynote speaker 2 – Paweł Mirowski – Wiceprezes Zarządu | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
 • 20 mitów na temat pomp ciepła – Keynote Speaker 3 – Jan Rosenow – Director of European Programmes | Regulatory Assistance Project (RAP)
 • Rynek pomp ciepła w Polsce i Europie – z jakimi wyzwaniami musimy się zmierzyć w 2023 r.? –  Paweł Lachman – Prezes Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)
 • Doświadczenia z “rewolucji” na rynku pomp ciepła w NiemczechMarek Miara – Business Developer Heat Pumps | Fraunhofer ISE

11:30-12:00 Przerwa

12:00-13:00 Sesja II a – Programy wsparcia pomp ciepła w Europie (równoległa)

Prowadzenie sesji: Jakub Koczorowski – Wiceprezes | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)

 • Raport IEA “Przyszłość Pomp Ciepła” – główne wnioski z raportu – Jakub Koczorowski – Wiceprezes | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)
 • Jak zdaniem branży powinny ewoluować krajowe programy wsparcia “Czyste Powietrze”, “Mój Prąd”, “Moje Ciepło”? Analizy finansowe, korzyści, taryfy energetyczne – Paweł Lachman – Prezes Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)
 • Jak wspierany jest rozwój technologii pomp ciepła w Europie? Przegląd programów wsparcia w wybranych krajach – Małgorzata Smuczyńska – Wiceprezes | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)

12:00-13:00 Sesja II b – Dyrektywa EPBD i „Net-Zero Industry Act” (równoległa)

Prowadzenie sesji: Robert Kałużny – Członek Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)

 • Nowa dyrektywa EPBD dotycząca efektywności energetycznej budynków – omówienie zmian w dyrektywie i wyzwań, jakie stawiają przed branżą – Małgorzata Smuczyńska – Wiceprezes | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)
 • Zestaw narzędzi polityki dotyczącej pomp ciepła – analiza Regulatory Assistance Project (RAP) oraz plan działania na rzecz przyspieszenia wdrażania pomp ciepła w UE (tzw. unijny akcelerator pomp ciepła) – Monika Morawiecka – Senior Advisor | Regulatory Assistance Project (RAP)
 • Programy wsparcia badań i rozwoju pomp ciepła – Wojciech Racięcki – Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – NCBR

13:00-14:00 Przerwa na lunch

14:00-15:10 Sesja III a – Budynki jednorodzinne z pompami ciepła i fotowoltaiką w Polsce (równoległa)

Prowadzenie sesji: Adolf Mirowski – Członek Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)

 • Premiera poradnika „Moje ciepło 2023”. Analiza SolarPower – połączenie pompy ciepła z fotowoltaiką – możliwości techniczne i korzyści wynikające z takiego połączenia  – możliwości techniczne i korzyści wynikające z takiego połączenia) – Paweł Lachman – Prezes Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)
 • Budynki jednorodzinne z pompami ciepła, fotowoltaiką i magazynami energii elektrycznej – analiza PORT PC dotycząca samowystarczalności energetycznej – Adolf Mirowski – Członek Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)
 • Przykład funkcjonowania układu z pompą ciepła, fotowoltaiką i magazynem energii elektrycznej w istniejącym budynku jednorodzinnym – Waldemar Joniec – Redaktor Naczelny | Rynek Instalacyjny
 • Korzyści z kompleksowej termomodernizacji – kampania informacyjna POBE – Grzegorz Burek – Redaktor Naczelny | GLOBENERGIA

14:00-15:10 Sesja III b – Nowe wyzwania i szanse rynku pomp ciepła w Polsce (równoległa)

Prowadzenie sesji: Jarosław Ozimek – Sekretarz | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła – PORT PC

 • Projektowe temperatury zewnętrzne dla ogrzewania i chłodzenia budynku – wartości obowiązujące a wartości realne – Piotr Narowski – Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska | Politechnika Warszawska
 • Punkt biwalentny pomp ciepła typu powietrze-woda – prawidłowy dobór i nowe wyzwania – Paweł Lachman – Prezes Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)
 • Zmniejszenie barier rozwoju technologii gruntowych pomp ciepła – projekt Geoboost – Jarosław Ozimek – Sekretarz | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)
 • Wyzwania w szkoleniu branży pomp ciepła – Paweł Lachman – Prezes Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)

15:10-15:30 Przerwa

15:30-16:30 Sesja IV – Perspektywy rozwoju rynku pomp ciepła

Prowadzenie sesji: Grzegorz Burek – Redaktor Naczelny | GLOBENERGIA

 • Zmiany w rozporządzeniu f-gazowym i ich wpływ na rynek pomp ciepła – Robert Kałużny – Członek Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)
 • Debata na temat perspektyw rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce

Uczestnicy:

 • Monika Morawiecka – Senior Advisor | Regulatory Assistance Project (RAP)
 • Małgorzata Smuczyńska – Wiceprezes | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)
 • Piotr Woźny – Prezes Zarządu | ZE PAK SA
 • Marek Miara – Business Developer Heat Pumps | Fraunhofer ISE
 • Robert Galara – Wiceprezes – “Galmet Sp.z o.o.” Sp. K.
 • Mikołaj Budzanowski – Członek Zarządu ds. Innowacji i Nowych Produktów | Boryszew S.A., Dyrektor Generalny |
  Boryszew Energy
 • Paweł Lachman – Prezes Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)

16:30-17:00 Pytania i odpowiedzi, podsumowanie Kongresu 

 • Paweł Lachman – Prezes Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)

Po Kongresie uczestników Kongresu którzy będą brali udział zapraszamy na wieczorny bankiet w tym samym hotelu o godz. 19:00.

*Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie