IX Kongres PORT PC - Pompy ciepła na fali renowacji - folder informacyjny, prezentacje i poradniki

 • Folder informacyjny – IX Kongres PORT PC

 • Znaczenie pomp ciepła w Europie

  Martin Forsén – Prezes Zarządu | Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA)

  Film na YouTube.

 • Rynek pomp ciepła 2021 i perspektywy rozwoju

  Paweł Lachman – Prezes Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)

  2,68 MB

 • Europejski Zielony Ład i Taksonomia

  Paweł Wróbel – Ekspert | Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE)

  1,31 MB

 • Poradnik POBE – Taksonomia zrównoważonego finansowania – jak wpłynie na produkcję i stosowanie urządzeń w sektorze budynków?

 • Pompy ciepła w istniejących budynkach

  Marek Miara – Business Developer Heat Pumps | Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE (Fraunhofer ISE)

  711 KB

 • Poradnik – Pompy ciepła w istniejących budynkach

 • Trendy w ogrzewaniu w istniejących budynkach jednorodzinnych

  Andrzej Guła – Prezes Zarządu | Polski Alarm Smogowy (PAS)

  732 KB

 • Poradnik PAS – Raport z badań zrealizowanych na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie właścicieli budynków jednorodzinnych

 • Elektryfikacja sieci ciepłowniczych

  Christian Schnell –  Radca Prawny, Starszy Ekspert | Instytut Jagielloński (IJ)

  279 KB

 • Pompy ciepła w nowych budynkach

  Paweł Lachman – Prezes Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)

  5,49 MB

 • Poradnik – Zmiany klimatu i ich wpływ na projektowanie instalacji c.o. z pompami ciepła w budynkach

 • Komfort cieplny w budynkach i wskaźnik SRI

  Anna Bogdan – Prezes Zarządu | Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS)

  1,14 MB

 • Zmiany w dyrektywie OZE i taksonomii – nowe budynki

  Paweł Wróbel – Ekspert | Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE)

  392 KB

 • Nowe wydanie: Wytyczne PORT PC cz. 1 – dolne źródła dla pomp ciepła

  Jakub Koczorowski – Członek Zarządu PORT PC, Szef Komisji Dolnych Źródeł Ciepła | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)

  1,61 MB

 • Stan wykorzystania gruntowych pomp ciepła w Europie i na Świecie na rok 2020

  Marek Hajto – Wiceprezes Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne | AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne (PSG)

  880 KB

 • Analiza potencjału płytkiej geotermii w Polsce w zakresie zainstalowanej mocy grzewczej gruntowych pomp ciepła wg stanu na 2020 r. oraz w świetle prognozy rozwoju rynku do 2030 r.

  Grzegorz Ryżyński – Zastępca Kierownika| Zakład Geologii Inżynierskiej | Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)

  1,48 MB

  VIII Kongres PORT PC - Nowe standardy w technice grzewczej budynków

  • Prezentacja powitalna

   1.4 MB

  • Wprowadzenie do sesji

   Paweł Lachman – prezes zarządu PORT PC
   685 KB

  • Prognozy wzrostu rynku pomp ciepła w Europie 2020-2030

   Thomas Nowak – sekretarz generalny EHPA
   2.5 MB

  • Znaczenie pomp ciepła w elektryfikacji i połączeniu sektorów

   Natalia Plaskiewicz – doradca ds. efektywności energetycznej, wytwarzania i innowacji Eurelectric
   716 KB

  • Plan rozwoju OZE w Polsce do 2030 r wg ENERVIS

   Christian Schnell – ekspert Instytutu Jagiellońskiego
   721 KB

  • Badania i rozwój w zakresie pomp ciepła w Polsce i na Świecie

   dr Marek Miara – Fraunhofer ISE
   3.1 MB

  • Debata na temat przyszłości rynku urządzeń grzewczych w Polsce – Słowo wstępne do debaty

   Jan Rosenow – dyrektor Programów Europejskich z The Regulatory Assistance Project
   764 KB

  • Budynki wielorodzinne i pozostałe w świetle nowych warunków technicznych WT 2021

   Adolf Mirowski – członek zarządu PORT PC
   1.5 MB

  • Budynki jednorodzinne w świetle nowych warunków technicznych WT 2021 – Analiza ekonomiczna przykładów budynków jednorodzinnych

   Paweł Lachman – prezes zarządu PORT PC
   1.4 MB

  • Nowa wydanie wytycznych PORT PC cz. 1 – dolne źródła dla pomp ciepła

   Jakub Koczorowski – członek zarządu PORT PC
   2.5 MB

  • Nowa wydanie wytycznych PORT PC cz. 7 – projektowanie, wykonanie i odbiór instalacji z pompami ciepła

   Paweł Lachman – prezes zarządu PORT PC
   1.7 MB

  • Jak spełnić wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki od 2021 roku? Ogrzewanie i wentylacja w warunkach technicznych

   Poradnik POBE
   1.7 MB

  VII Kongres PORT PC - Dom bez rachunków

  • VII Kongres PORT PC - Dom bez rachunków

   Paweł Lachman, PORT PC
   3.5 MB

  • The importance of high-power heat pumps in industry and heating and development perspectives of the industry

   Pal Kiss, Hungarian Heat Pump Association
   1,8 MB

  • Polityka energetyczno-klimatyczna w Polsce i Europie - analiza porównawcza

   dr Christian Schnell, Uniwersytet Jagielloński
   644KB

  • Megatrendy energetyczno-klimatyczne a „Dom bez rachunków”

   Marcin Popkiewicz
   6.1 MB

  • Rozstrzygnięcie konkursu „Pompy ciepła w przemyśle 2019”

   Paweł Lachman, PORT PC
   1.4 MB

  • Poradnik „Dom bez rachunków”

   Paweł Lachman, PORT PC
   6.2 MB

  • Dobór i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych

   Bogdan Szymański, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV
   555 KB

  • Dom bez rachunków - kampania w mediach społecznościowych

   Grzegorz Burek, GLOBENERGIA
   586 KB

  • Gruntowe pompy ciepła w dużych obiektach handlowych

   Jakub Koczorowski, PORT PC
   26,6 MB

  2018/04/24 Konferencja PORT PC "Standardy jutra w technice grzewczej", Instalacje 2018

  • Wprowadzenie

   Paweł Lachman – Prezes Zarządu PORT PC
   5.5 MB

  • Wytyczne PORT PC cz. 7 - dobór pomp ciepła i istalacji z pompami ciepła

   Paweł Lachman – Prezes Zarządu PORT PC
   5.7 MB

  • Wytyczne PORT PC cz. 8 - Równoważenie hydrauliczne instalacji c.o.

   Grzegorz Ojczyk
   4.3 MB

  • Podział kompetencji uczestników procesu projektowania i montażu instalacji z pompami ciepła.

   Artur Karczmarczyk
   2.0 MB

  • Analiza danych meteorologicznych w Polsce i tryby pracy pomp ciepła

   Paweł Lachman – Prezes PORT PC
   8.1 MB

  • Likwidacja hałasu

   dr inż. Adolf Mirowski – V-ce Prezes PORT PC
   2.2 MB

  • Przepisy f-gazowe

   Szymon Piwowarczyk
   1.3 MB

  • Dobór zasobników ciepłej wody

   Adam Koniszewski
   2.3 MB

  • Dolne źródła ciepła

   Jakub Koczorowski
   1.0 MB

  • Przykład doboru pompy ciepła

   dr inż. Adolf Mirowski – V-ce Prezes PORT PC
   1.6 MB

  • Wytyczne PORT PC - układy hydrauliczne

   Paweł Lachman – Prezes PORT PC
   8.0 MB

  • Wytyczne PORT PC - układy hydrauliczne - Aneks

   Paweł Lachman – Prezes PORT PC
   3.8 MB

  • Prezentacja firmowa WILO

   3.1 MB

  • Prezentacja firmowa DANFOSS

   2.4 MB

  • Prezentacja firmowa BELIMO

   1.4 MB

  • Prezentacja firmowa PURMO

   0.7 MB

  • Prezentacja firmowa GIACOMINI

   7.7 MB

  • Prezentacja firmowa CALEFFI

   1.9 MB

  • Prezentacja firmowa GRUNDFOS

   2.1 MB

  • Arkusze kalkulacyjne

   Zestaw arkuszy kalkulacyjnych omówionych podczas Konferencji PORT PC “Standardy jutra w technice grzewczej”.
   11.6 MB

  2017/10/26 VI KONGRES PORT PC "Pompy ciepła i smart grid - system ciepłowniczy przyszłości"

  SESJA PLENARNA
  • Wprowadzenie

   Paweł Lachman – Prezes Zarządu PORT PC
   2.6 MB

  • Znaczenie pomp ciepła w rozwoju energetyki

   Martin Forsén – Prezes Zarządu EHPA
   1.7 MB

  • Pompy ciepła w inteligentnych sieciach energetycznych - Smart Grid

   Peter Wagener – Prezes DHPA
   1.9 MB

  SESJA OGÓLNA
  • Wprowadzenie

   dr inż. Adolf Mirowski – V-ce Prezes PORT PC
   2.2 MB

  • Nowe taryfy a opłacalność stosowania pomp ciepła

   Paweł Lachman – Prezes Zarządu PORT PC
   2.4 MB

  • Czy samochody elektryczne są konkurencją dla pomp ciepła?

   dr inż. Marek Miara – Fraunhofer ISE
   1.6 MB

  • Budynki samowystarczalne energetycznie

   Paweł Lachman – Prezes Zarządu PORT PC
   2.7 MB

  • Narzędzia PORT PC dot. analizy kosztów w oparciu o taryfy elektryczne

   dr inż. Adolf Mirowski – V-ce Prezes PORT PC
   0.8 MB

  SESJA NAUKOWA
  • Innowacyjna powietrzna pompa ciepła - udany europejski projekt ``Green HP``

   dr inż. Andreas Zottl – AIT Austria
   1.5 MB

  • Konkurencyjność produktów dzięki współpracy z nauką

   Marcin Franke – Aspol FV
   8.7 MB

  • Absorpcyjne pompy ciepła w instalacjach unieszkodliwiania odpadów

   dr inż. Marcin Malicki – New Energy Transfer
   4.5 MB

  • Połączenie kolektorów słonecznych z pompami ciepła

   prof. Dorota Chwieduk – Politechnika Warszawska
   0.23 MB

  • Oferta laboratorium AGH w Miękini dla przemysłu

   mgr inż. Jarosław Kotyza – Akademia Górniczo-Hutnicza
   1.7 MB

  • Model Instytutów Fraunhofera. Współpraca z przemysłem - przykłady projektów

   dr inż. Marek Miara – Fraunhofer ISE
   2.0 MB

  INNE
  • Folder konferencyjny

   Folder konferencyjny, program, informacje o prelegentach.
   6.1 MB

  • Raport rynkowy PORT PC 2017

   Rynek pomp ciepła w Polsce w latach 2010 – 2016. Perspektywy rozwoju rynku do 2030 roku.
   5.2 MB

  • Analiza PORT PC dotycząca wprowadzenia optymalnej antysmogowej taryfy elektrycznej przeznaczonej do elektrycznych urządzeń grzewczych

   1.6 MB

  • Arkusze kalkulacyjne

   Zestaw arkuszy kalkulacyjnych omówionych podczas VI Kongresu PORT PC.
   5.8 MB

  2016/10/20 V KONGRES PORT PC "Najlepsze praktyki w likwidacji niskiej emisji"

  SESJA OGÓLNA
  • Pompy ciepła w Polsce - efekty 5 lat wspólnych działań

   Paweł Lachman – Prezes Zarządu PORT PC
   3.3 MB

  • Rozwój rynku pomp ciepła w Niemczech - droga do sukcesu

   Karl Heinz-Stawiarski – Prezes Zarządu BWP – Niemcy
   2.8 MB

  • Raport Agendy ONZ o niskiej emisji w Polsce. Znaczenie pomp ciepła w likwidacji niskiej emisji.

   Kamil Wyszkowski – Dyrektor Generalny inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Combat w Polsce
   3.2 MB

  SESJA DLA PROJEKTANTÓW I INSTALATORÓW
  • Pierwsze kompleksowe wytyczne projektowania i doboru instalacji z pompami ciepła - zapowiedź

   Paweł Lachman – Prezes Zarządu PORT PC
   1.6 MB

  • Poradnik schematów hydraulicznych PORT PC / BWP

   Szymon Piwowarczyk – Członek PORT PC
   2.3 MB

  • Pompy ciepła powietrze/woda - aspekty

   Rafał Przybyłowicz – Członek PORT PC
   5.8 MB

  • Narzędzia i arkusze kalkulacyjne PORT PC

   Paweł Lachman – Prezes Zarządu PORT PC
   2.3 MB

  • Układy dolnych źródeł ciepła woda/woda (zapowiedź Wytycznych PORT PC)

   Artur Karczmarczyk – Członek PORT PC
   2.1 MB

  • Weryfikacja prawidłowego wykonania pionowych gruntowych wymienników ciepła

   Tomasz Górka – Członek PORT PC
   11.4 MB

  SESJA DLA SAMORZĄDOWCÓW I ARCHITEKTÓW
  • Alarm Smogowy - skuteczna walka z niską emisją

   Andrzej Guła – Polski Alarm Smogowy
   3.0 MB

  • System etykietowania budynków w zakresie niskiej emisji

   dr inż. Adolf Mirowski – v-ce Prezes Zarządu PORT PC
   5.4 MB

  • Warunki Techniczne 2017 w nowych budynkach jednorodzinnych

   dr inż. Piotr Jadwiszczak – Członek PORT PC
   3.1 MB

  • Pompy ciepła i fotowoltaika - optymalne połączenie w nowych budynkach

   Bogdan Szymański – SBF Polska PV
   2.2 MB

  • Przykłady najlepszych praktyk w dofinansowaniu pomp ciepła: Fundusz Szwajcarski

   Krzysztof Kaczmarek – Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
   3.3 MB

  • Wzorcowe wymogi techniczne pomp ciepła w programach dofinansowania

   dr inż. Małgorzata Smuczyńska – Sekretarz Zarządu PORT PC
   1.9 MB

  PORADNIKI
  • Przygotowanie ciepłej wody użytkowej

   Poradnik
   4.0 MB

  • Ograniczanie hałasu w instalacjach z pompami ciepła

   Poradnik
   3.2 MB

  • Układy hydrauliczne z pompami ciepła

   Poradnik
   5.7 MB

  2015/09/22 IV KONGRES PORT PC "POMPY CIEPŁA - EFEKTYWNOŚĆ Z KLASĄ!"

  • Technologie grzewcze w przyszłym niemieckim systemie energetycznym zdominowanym przez odnawialne źródła energii

   Prof. Dr. Hans-Martin Henning, Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE
   5 474 KB

  • Heating technology mix in a future German energy system dominated by renewables

   Prof. Dr. Hans-Martin Henning, Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE
   2 110 KB

  • Pompy ciepła w sercu Europejskiej Unii Energetycznej - Rozwój rynku i środowiska politycznego

   Oliver Jung, EHPA
   2 249 KB

  • Pompy Ciepła - Efektywność z Klasą

   Paweł Lachman, PORT PC
   2 979 KB

  • Wyniki badań Instytutu Fraunhofera ISE nad efektywnością pomp ciepła

   Dr inż. Marek Miara, Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE
   2 632 KB

  • Kompletne standardy jakości wody grzewczej i użytkowej

   Paweł Lachman, PORT PC
   1 306 KB

  • Analiza zastosowania różnych urządzeń grzewczych w budynku jednorodzinnym w standardzie WT2017 i WT2021

   dr Piotr Jadwiszczak, Politechnika Wrocławska
   1 813 KB

  • Nowe standardy dolnych źródeł – VDI 4640, cz.2 oraz projekt Thermo Map

   Jakub Koczorowski, PORT PC
   1 481 KB

  • Nowe inicjatywy PORT PC w zakresie współpracy z branżą OZE

   Dr inż. Adolf Mirowski, PORT PC
   1 945 KB