X Kongres PORT PC - Nowe wyzwania i szanse rynku pomp ciepła w Polsce - folder informacyjny, prezentacje i poradniki

 • Folder informacyjny – X Kongres PORT PC

  9,94 MB

 • Poradnik - Domy zeroemisyjne w programie „Moje Ciepło”. Nowy standard budynków – ZEB, czyli budynki zeroemisyjne.

  3 MB

 • Poradnik - Palne czynniki chłodnicze

  1,42 MB

 • Poradnik - Budowanie Europy Net_Zero

  2,67 MB

 • Wyróżnienie PORT PC 2022

  Paweł Lachman – Prezes Zarządu – Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC

  444 KB

 • Pozostałe programy wsparcia badań i rozwoju pomp ciepła

  Wojciech Racięcki – Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR

  957 KB

 • Optymalne programy wsparcia pomp ciepła na podstawie Wielkiej Brytanii i Niemiec.

  Jan Rosenow – Dyrektor | Regulatory Assistance Project (RAP)

  Link do filmu do YouTube.

 • Rynek pomp ciepła w Wielkiej Brytanii (wersja długa)

  Phil Hurley – Przewodniczący | Heat Pump Association (HPA)

  Link do filmu na YouTube. Wersja długa.

 • Rynek pomp ciepła w Wielkiej Brytanii (wersja krótka)

  Phil Hurley – Przewodniczący | Heat Pump Association (HPA)

  Link do filmu na YouTube. Wersja krótka.

 • Wprowadzenie – 2022 rokiem pomp ciepła w Europie

  Paweł Lachman – Prezes Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC

  620 KB

 • REPowerEU i wyzwania przed branżą w Polsce

  Paweł Wróbel – Założyciel „Gate Brussels”, ekspert ds. regulacji UE w POBE Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE

  1 MB

 • Nowa sytuacja pomp ciepła na rynkach międzynarodowych na przykładzie Niemiec

  Marek Miara – Business Developer Heat Pumps | Fraunhofer ISE

  1,8 MB

 • Dofinansowania w nowych budynkach – ``Moje Ciepło``

  Eliza Ciastek-Sulima – Specjalista | Departament OZE | Wydział Moje Ciepło | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  2,37 MB

 • Poradnik PORT PC dotyczący programu ``Moje Ciepło``

  Paweł Lachman – Prezes Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC

  1,49 MB

 • Pozostałe programy wsparcia badań i rozwoju pomp ciepła

  Wojciech Racięcki – Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR

  1,69 MB

 • Systemy pomp ciepła i magazynów ciepła w transformacji ciepłownictwa powiatowego – projekt Ciepłownia Przyszłości.

  Kamil Kwiatkowski – Dyrektor ds. Projektów Badawczych | Euros Energy Sp. z o.o.

  1,35 MB

 • Wzorcowa elektrociepłownia OZE

  Adolf Mirowski – Prezes | Instytut Certyfikacji Emisji Budynków Sp. z o.o.

  2,03 MB

 • Wprowadzenie do sesji – Pompy ciepła i geotermia niskotemperaturowa

  Jakub Koczorowski – Członek Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC

  529 KB

 • Aktualne działania PIG-PIB w zakresie oceny potencjału geotermii niskotemperaturowej w Polsce

  Grzegorz Ryżyński – Zastępca kierownika | Zakład Geologii Inżynierskiej Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

  5,92 MB

 • Mapa Drogowa – Wieloletni program rozwoju wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce

  Mateusz Żeruń – Specjalista ds. geozagrożeń i geologii inżynierskiej | Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

  2,12 MB

 • Przykład realizacji geotermalnych pali fundamentowych w budynku Archiwum Narodowego w Krakowie – założenia projektowe, realizacja

  Marcin Sieja – Główny Specjalista ds. Inwestycji | Archiwum Narodowe w Krakowie

  5,34 MB

 • HUB Naukowo-Technologiczno-Biznesowy w Miękini, interdyscyplinarna przestrzeń współpracy na rzecz rozwoju technologii pomp ciepła

  Jarosław Kotyza – Prezes | Instytut Zrównoważonej Energii „Miękinia”

  2,27 MB

 • Planowane działania PORT PC w latach 2022/2023

  Paweł Lachman – Prezes Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC

  2,06 MB

 • Zmiany w przepisach f-gazowych – projekt KE dotyczących rozporządzenia f-gazowego

  Robert Grejcz – Prezes | Zarządu Krajowe Forum Chłodnictwa

  2,06 MB

 • Wytyczne PORTPC/BWP – projekt poradnika dotyczący palnych czynników chłodniczych

  Paweł Lachman – Prezes Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC

  1,76 MB

  IX Kongres PORT PC - Pompy ciepła na fali renowacji - folder informacyjny, prezentacje i poradniki

  • Folder informacyjny – IX Kongres PORT PC

  • Znaczenie pomp ciepła w Europie

   Martin Forsén – Prezes Zarządu | Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA)

   Film na YouTube.

  • Rynek pomp ciepła 2021 i perspektywy rozwoju

   Paweł Lachman – Prezes Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)

   2,68 MB

  • Europejski Zielony Ład i Taksonomia

   Paweł Wróbel – Ekspert | Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE)

   1,31 MB

  • Poradnik POBE – Taksonomia zrównoważonego finansowania – jak wpłynie na produkcję i stosowanie urządzeń w sektorze budynków?

  • Pompy ciepła w istniejących budynkach

   Marek Miara – Business Developer Heat Pumps | Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE (Fraunhofer ISE)

   711 KB

  • Poradnik – Pompy ciepła w istniejących budynkach

  • Trendy w ogrzewaniu w istniejących budynkach jednorodzinnych

   Andrzej Guła – Prezes Zarządu | Polski Alarm Smogowy (PAS)

   732 KB

  • Poradnik PAS – Raport z badań zrealizowanych na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie właścicieli budynków jednorodzinnych

  • Elektryfikacja sieci ciepłowniczych

   Christian Schnell –  Radca Prawny, Starszy Ekspert | Instytut Jagielloński (IJ)

   279 KB

  • Pompy ciepła w nowych budynkach

   Paweł Lachman – Prezes Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)

   5,49 MB

  • Poradnik – Zmiany klimatu i ich wpływ na projektowanie instalacji c.o. z pompami ciepła w budynkach

  • Komfort cieplny w budynkach i wskaźnik SRI

   Anna Bogdan – Prezes Zarządu | Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS)

   1,14 MB

  • Zmiany w dyrektywie OZE i taksonomii – nowe budynki

   Paweł Wróbel – Ekspert | Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE)

   392 KB

  • Nowe wydanie: Wytyczne PORT PC cz. 1 – dolne źródła dla pomp ciepła

   Jakub Koczorowski – Członek Zarządu PORT PC, Szef Komisji Dolnych Źródeł Ciepła | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)

   1,61 MB

  • Stan wykorzystania gruntowych pomp ciepła w Europie i na Świecie na rok 2020

   Marek Hajto – Wiceprezes Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne | AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne (PSG)

   880 KB

  • Analiza potencjału płytkiej geotermii w Polsce w zakresie zainstalowanej mocy grzewczej gruntowych pomp ciepła wg stanu na 2020 r. oraz w świetle prognozy rozwoju rynku do 2030 r.

   Grzegorz Ryżyński – Zastępca Kierownika| Zakład Geologii Inżynierskiej | Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)

   1,48 MB

   VIII Kongres PORT PC - Nowe standardy w technice grzewczej budynków

   • Prezentacja powitalna

    1.4 MB

   • Wprowadzenie do sesji

    Paweł Lachman – prezes zarządu PORT PC
    685 KB

   • Prognozy wzrostu rynku pomp ciepła w Europie 2020-2030

    Thomas Nowak – sekretarz generalny EHPA
    2.5 MB

   • Znaczenie pomp ciepła w elektryfikacji i połączeniu sektorów

    Natalia Plaskiewicz – doradca ds. efektywności energetycznej, wytwarzania i innowacji Eurelectric
    716 KB

   • Plan rozwoju OZE w Polsce do 2030 r wg ENERVIS

    Christian Schnell – ekspert Instytutu Jagiellońskiego
    721 KB

   • Badania i rozwój w zakresie pomp ciepła w Polsce i na Świecie

    dr Marek Miara – Fraunhofer ISE
    3.1 MB

   • Debata na temat przyszłości rynku urządzeń grzewczych w Polsce – Słowo wstępne do debaty

    Jan Rosenow – dyrektor Programów Europejskich z The Regulatory Assistance Project
    764 KB

   • Budynki wielorodzinne i pozostałe w świetle nowych warunków technicznych WT 2021

    Adolf Mirowski – członek zarządu PORT PC
    1.5 MB

   • Budynki jednorodzinne w świetle nowych warunków technicznych WT 2021 – Analiza ekonomiczna przykładów budynków jednorodzinnych

    Paweł Lachman – prezes zarządu PORT PC
    1.4 MB

   • Nowa wydanie wytycznych PORT PC cz. 1 – dolne źródła dla pomp ciepła

    Jakub Koczorowski – członek zarządu PORT PC
    2.5 MB

   • Nowa wydanie wytycznych PORT PC cz. 7 – projektowanie, wykonanie i odbiór instalacji z pompami ciepła

    Paweł Lachman – prezes zarządu PORT PC
    1.7 MB

   • Jak spełnić wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki od 2021 roku? Ogrzewanie i wentylacja w warunkach technicznych

    Poradnik POBE
    1.7 MB

   VII Kongres PORT PC - Dom bez rachunków

   • VII Kongres PORT PC - Dom bez rachunków

    Paweł Lachman, PORT PC
    3.5 MB

   • The importance of high-power heat pumps in industry and heating and development perspectives of the industry

    Pal Kiss, Hungarian Heat Pump Association
    1,8 MB

   • Polityka energetyczno-klimatyczna w Polsce i Europie - analiza porównawcza

    dr Christian Schnell, Uniwersytet Jagielloński
    644KB

   • Megatrendy energetyczno-klimatyczne a „Dom bez rachunków”

    Marcin Popkiewicz
    6.1 MB

   • Rozstrzygnięcie konkursu „Pompy ciepła w przemyśle 2019”

    Paweł Lachman, PORT PC
    1.4 MB

   • Poradnik „Dom bez rachunków”

    Paweł Lachman, PORT PC
    6.2 MB

   • Dobór i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych

    Bogdan Szymański, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV
    555 KB

   • Dom bez rachunków - kampania w mediach społecznościowych

    Grzegorz Burek, GLOBENERGIA
    586 KB

   • Gruntowe pompy ciepła w dużych obiektach handlowych

    Jakub Koczorowski, PORT PC
    26,6 MB

   2018/04/24 Konferencja PORT PC "Standardy jutra w technice grzewczej", Instalacje 2018

   • Wprowadzenie

    Paweł Lachman – Prezes Zarządu PORT PC
    5.5 MB

   • Wytyczne PORT PC cz. 7 - dobór pomp ciepła i istalacji z pompami ciepła

    Paweł Lachman – Prezes Zarządu PORT PC
    5.7 MB

   • Wytyczne PORT PC cz. 8 - Równoważenie hydrauliczne instalacji c.o.

    Grzegorz Ojczyk
    4.3 MB

   • Podział kompetencji uczestników procesu projektowania i montażu instalacji z pompami ciepła.

    Artur Karczmarczyk
    2.0 MB

   • Analiza danych meteorologicznych w Polsce i tryby pracy pomp ciepła

    Paweł Lachman – Prezes PORT PC
    8.1 MB

   • Likwidacja hałasu

    dr inż. Adolf Mirowski – V-ce Prezes PORT PC
    2.2 MB

   • Przepisy f-gazowe

    Szymon Piwowarczyk
    1.3 MB

   • Dobór zasobników ciepłej wody

    Adam Koniszewski
    2.3 MB

   • Dolne źródła ciepła

    Jakub Koczorowski
    1.0 MB

   • Przykład doboru pompy ciepła

    dr inż. Adolf Mirowski – V-ce Prezes PORT PC
    1.6 MB

   • Wytyczne PORT PC - układy hydrauliczne

    Paweł Lachman – Prezes PORT PC
    8.0 MB

   • Wytyczne PORT PC - układy hydrauliczne - Aneks

    Paweł Lachman – Prezes PORT PC
    3.8 MB

   • Prezentacja firmowa WILO

    3.1 MB

   • Prezentacja firmowa DANFOSS

    2.4 MB

   • Prezentacja firmowa BELIMO

    1.4 MB

   • Prezentacja firmowa PURMO

    0.7 MB

   • Prezentacja firmowa GIACOMINI

    7.7 MB

   • Prezentacja firmowa CALEFFI

    1.9 MB

   • Prezentacja firmowa GRUNDFOS

    2.1 MB

   • Arkusze kalkulacyjne

    Zestaw arkuszy kalkulacyjnych omówionych podczas Konferencji PORT PC “Standardy jutra w technice grzewczej”.
    11.6 MB

   2017/10/26 VI KONGRES PORT PC "Pompy ciepła i smart grid - system ciepłowniczy przyszłości"

   SESJA PLENARNA
   • Wprowadzenie

    Paweł Lachman – Prezes Zarządu PORT PC
    2.6 MB

   • Znaczenie pomp ciepła w rozwoju energetyki

    Martin Forsén – Prezes Zarządu EHPA
    1.7 MB

   • Pompy ciepła w inteligentnych sieciach energetycznych - Smart Grid

    Peter Wagener – Prezes DHPA
    1.9 MB

   SESJA OGÓLNA
   • Wprowadzenie

    dr inż. Adolf Mirowski – V-ce Prezes PORT PC
    2.2 MB

   • Nowe taryfy a opłacalność stosowania pomp ciepła

    Paweł Lachman – Prezes Zarządu PORT PC
    2.4 MB

   • Czy samochody elektryczne są konkurencją dla pomp ciepła?

    dr inż. Marek Miara – Fraunhofer ISE
    1.6 MB

   • Budynki samowystarczalne energetycznie

    Paweł Lachman – Prezes Zarządu PORT PC
    2.7 MB

   • Narzędzia PORT PC dot. analizy kosztów w oparciu o taryfy elektryczne

    dr inż. Adolf Mirowski – V-ce Prezes PORT PC
    0.8 MB

   SESJA NAUKOWA
   • Innowacyjna powietrzna pompa ciepła - udany europejski projekt ``Green HP``

    dr inż. Andreas Zottl – AIT Austria
    1.5 MB

   • Konkurencyjność produktów dzięki współpracy z nauką

    Marcin Franke – Aspol FV
    8.7 MB

   • Absorpcyjne pompy ciepła w instalacjach unieszkodliwiania odpadów

    dr inż. Marcin Malicki – New Energy Transfer
    4.5 MB

   • Połączenie kolektorów słonecznych z pompami ciepła

    prof. Dorota Chwieduk – Politechnika Warszawska
    0.23 MB

   • Oferta laboratorium AGH w Miękini dla przemysłu

    mgr inż. Jarosław Kotyza – Akademia Górniczo-Hutnicza
    1.7 MB

   • Model Instytutów Fraunhofera. Współpraca z przemysłem - przykłady projektów

    dr inż. Marek Miara – Fraunhofer ISE
    2.0 MB

   INNE
   • Folder konferencyjny

    Folder konferencyjny, program, informacje o prelegentach.
    6.1 MB

   • Raport rynkowy PORT PC 2017

    Rynek pomp ciepła w Polsce w latach 2010 – 2016. Perspektywy rozwoju rynku do 2030 roku.
    5.2 MB

   • Analiza PORT PC dotycząca wprowadzenia optymalnej antysmogowej taryfy elektrycznej przeznaczonej do elektrycznych urządzeń grzewczych

    1.6 MB

   • Arkusze kalkulacyjne

    Zestaw arkuszy kalkulacyjnych omówionych podczas VI Kongresu PORT PC.
    5.8 MB

   2016/10/20 V KONGRES PORT PC "Najlepsze praktyki w likwidacji niskiej emisji"

   SESJA OGÓLNA
   • Pompy ciepła w Polsce - efekty 5 lat wspólnych działań

    Paweł Lachman – Prezes Zarządu PORT PC
    3.3 MB

   • Rozwój rynku pomp ciepła w Niemczech - droga do sukcesu

    Karl Heinz-Stawiarski – Prezes Zarządu BWP – Niemcy
    2.8 MB

   • Raport Agendy ONZ o niskiej emisji w Polsce. Znaczenie pomp ciepła w likwidacji niskiej emisji.

    Kamil Wyszkowski – Dyrektor Generalny inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Combat w Polsce
    3.2 MB

   SESJA DLA PROJEKTANTÓW I INSTALATORÓW
   • Pierwsze kompleksowe wytyczne projektowania i doboru instalacji z pompami ciepła - zapowiedź

    Paweł Lachman – Prezes Zarządu PORT PC
    1.6 MB

   • Poradnik schematów hydraulicznych PORT PC / BWP

    Szymon Piwowarczyk – Członek PORT PC
    2.3 MB

   • Pompy ciepła powietrze/woda - aspekty

    Rafał Przybyłowicz – Członek PORT PC
    5.8 MB

   • Narzędzia i arkusze kalkulacyjne PORT PC

    Paweł Lachman – Prezes Zarządu PORT PC
    2.3 MB

   • Układy dolnych źródeł ciepła woda/woda (zapowiedź Wytycznych PORT PC)

    Artur Karczmarczyk – Członek PORT PC
    2.1 MB

   • Weryfikacja prawidłowego wykonania pionowych gruntowych wymienników ciepła

    Tomasz Górka – Członek PORT PC
    11.4 MB

   SESJA DLA SAMORZĄDOWCÓW I ARCHITEKTÓW
   • Alarm Smogowy - skuteczna walka z niską emisją

    Andrzej Guła – Polski Alarm Smogowy
    3.0 MB

   • System etykietowania budynków w zakresie niskiej emisji

    dr inż. Adolf Mirowski – v-ce Prezes Zarządu PORT PC
    5.4 MB

   • Warunki Techniczne 2017 w nowych budynkach jednorodzinnych

    dr inż. Piotr Jadwiszczak – Członek PORT PC
    3.1 MB

   • Pompy ciepła i fotowoltaika - optymalne połączenie w nowych budynkach

    Bogdan Szymański – SBF Polska PV
    2.2 MB

   • Przykłady najlepszych praktyk w dofinansowaniu pomp ciepła: Fundusz Szwajcarski

    Krzysztof Kaczmarek – Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
    3.3 MB

   • Wzorcowe wymogi techniczne pomp ciepła w programach dofinansowania

    dr inż. Małgorzata Smuczyńska – Sekretarz Zarządu PORT PC
    1.9 MB

   PORADNIKI
   • Przygotowanie ciepłej wody użytkowej

    Poradnik
    4.0 MB

   • Ograniczanie hałasu w instalacjach z pompami ciepła

    Poradnik
    3.2 MB

   • Układy hydrauliczne z pompami ciepła

    Poradnik
    5.7 MB

   2015/09/22 IV KONGRES PORT PC "POMPY CIEPŁA - EFEKTYWNOŚĆ Z KLASĄ!"

   • Technologie grzewcze w przyszłym niemieckim systemie energetycznym zdominowanym przez odnawialne źródła energii

    Prof. Dr. Hans-Martin Henning, Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE
    5 474 KB

   • Heating technology mix in a future German energy system dominated by renewables

    Prof. Dr. Hans-Martin Henning, Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE
    2 110 KB

   • Pompy ciepła w sercu Europejskiej Unii Energetycznej - Rozwój rynku i środowiska politycznego

    Oliver Jung, EHPA
    2 249 KB

   • Pompy Ciepła - Efektywność z Klasą

    Paweł Lachman, PORT PC
    2 979 KB

   • Wyniki badań Instytutu Fraunhofera ISE nad efektywnością pomp ciepła

    Dr inż. Marek Miara, Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE
    2 632 KB

   • Kompletne standardy jakości wody grzewczej i użytkowej

    Paweł Lachman, PORT PC
    1 306 KB

   • Analiza zastosowania różnych urządzeń grzewczych w budynku jednorodzinnym w standardzie WT2017 i WT2021

    dr Piotr Jadwiszczak, Politechnika Wrocławska
    1 813 KB

   • Nowe standardy dolnych źródeł – VDI 4640, cz.2 oraz projekt Thermo Map

    Jakub Koczorowski, PORT PC
    1 481 KB

   • Nowe inicjatywy PORT PC w zakresie współpracy z branżą OZE

    Dr inż. Adolf Mirowski, PORT PC
    1 945 KB