Nowe ogrzewanie podłogowe w Bazylice;  źródło: www.wfos.gdansk.pl

Bazylika pw. Świętego Mikołaja w Gdańsku jest najstarszą świątynią w mieście. Ponadto jest to jeden z najważniejszych świadków historii Gdańska, który jako jedyny nie został zniszczony podczas II Wojny Światowej.

Kościół Dominikanów to jednak nie tylko historia, ale również nowoczesne rozwiązania. Właśnie zakończyło się przedsięwzięcie, które umożliwi lepsze warunki termiczne w świątyni i jednocześnie będzie ekologicznym rozwiązaniem dla środowiska. Duży udział w tym projekcie ma Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych, kościół pw. Świętego Mikołaja ogrzewany był przy użyciu przestarzałego systemu nadmuchowego napędzanego piecem olejowym. Niestety system nie spełniał wymagań, był niewydolny, a jego koszty użytkowania wzrastały z każdym rokiem.

Dodatkowo przestarzałe ogrzewanie kościoła bardzo źle wpływało na znajdujące się w kościele zabytkowe obrazy i drewniane wyposażenie.

Ojcowie dominikanie podjęli decyzję o zainwestowaniu w lepsze rozwiązanie. W kościele zainstalowana  została pompa ciepła o mocy 29 kW. Dzięki niej  udało się zmniejszyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery takich jak dwutlenek węgla, pyły, dwutlenek siarki, tlenki azotu czy tlenek węgla. Jednocześnie zastosowanie pompy ciepła o takiej mocy pozwala na pobranie z gruntu i przekazanie do instalacji grzewczej ponad 50.000 kWh energii z odnawialnych źródeł energii rocznie czyli tyle ile są w stanie wyprodukować w polskich warunkach ponad 50 sztuk kolektorów termicznych o powierzchni 2,5 mkażdy.

Dodatkowo w kościele będzie też cieplej, co będzie dużym atutem w trakcie okresu zimowego. Ogrzewanie podłogowe zamontowane zostało w podeście pod ławkami. Wcześniej ciepłe powietrze gromadziło się w górnej części monumentalnej świątyni. Ogrzewanie kościoła rozpoczniemy już wczesną jesienią, aby utrzymać w kościele stałą temperaturę i wilgotność. Nowe ogrzewanie oczywiście nie spowoduje, że w kościele będzie ciepło jak w mieszkaniu. Nie możemy dopuścić, aby tak wysoka temperatura niszczyła zabytki w kościele. Mamy nawet górną granicę temperatury wyznaczoną przez konserwatora, ale z pewnością przebywanie w kościele w okresie zimowym będzie znacznie bardziej komfortowe – mówi o. Michał Osek – syndyk klasztoru.

Bazylika pw. Świętego Mikołaja w Gdańsku; źródło: www.poznaj-swiat.pl

Korzyść z inwestycji będzie odczuwalna zarówno dla wiernych jak i dla środowiska.  Zyskają także zabytki. Kościół św. Mikołaja to jeden z najpiękniejszych gdańskich zabytków. Wewnątrz znajdują się oryginalne bogate wyposażenia w stylu gdańskiego baroku oraz starsze gotyckie zabytki. Dzięki zmniejszeniu wahań temperatury oraz wilgotności powietrza, bezcenne zabytki znajdują się w znacznie lepszych warunkach i nie są tak narażone na zniszczenia.

Dla opiekunów Bazyliki ważne jest również to, że proces ogrzewania został uproszczony i całkowicie zautomatyzowany.

Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł prawie 190  tys. zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił pożyczki w wysokości 120 tys. zł.

Zainstalowane ogrzewanie wykorzystuje pompę ciepła z dolnym źródłem w postaci sond pionowych. Obecnie uzyskany efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji CO2 to 15,410 ton/rok.

Ogrzewanie podłogowe w Bazylice, źródło: www.gdansk.dominikanie.pl