Nowelizacja warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT), która wejdzie w życie 1 stycznia 2017 roku, znacząco zaostrzy wymagania odnośnie energooszczędności -szczególnie w przypadku nowych budynków jednorodzinnych (których co roku w Polsce buduje się ok. 80-90 tys.). Zaostrzenia dotyczyć  będą budynków, których pozwolenie na budowę będzie złożone po 1 stycznia 2017 roku. Temat ten wzbudza wiele wątpliwości i spore zainteresowanie nie tylko w  branży budowlanej ale również grzewczej. Wychodząc naprzeciw instalatorom urządzeń grzewczych, jak też projektantom i architektom Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) organizuje podczas Międzynarodowych Targów Instalacyjnych INSTALACJE w Poznaniu warsztaty tematyczne pod hasłem „Instalatorze – bądź gotowy na zmiany”.

Z racji stosunkowo krótkiego okresu, do wprowadzenia nowych wymogów, warto skupić się na podstawowych założeniach ujętych w WT2017. Budynek będzie mógł spełniać wymagania odnośnie energooszczędności, gdy jednocześnie współczynnik przenikania ciepła U wszystkich przegród budowlanych jest mniejszy od wartości granicznych Uc(max) (rys.1) oraz wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia, nie przekracza wartości granicznej.

Rys. 1 Przykładowe zwiększenie izolacji dla typowych przegród budowlanych zgodnie z WT 2017 w odniesieniu do WT 2014 roku

Wskaźnik EP jest mocno powiązany z ze wskaźnikami energii użytkowej (EU) oraz końcowej (EK). Wskaźniki te obrazują energochłonność budynku oraz jego zapotrzebowanie na energię, z uwzględnieniem sprawności sezonowej zastosowanych w nim instalacji ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia. Z dniem 1 stycznia 2017 roku, dla budynków jednorodzinnych EP osiągać będzie maksymalnie 95 kWh/(m2rok). W 2021 roku granica wskaźnika EP przesunie się w kierunku jeszcze niższej wartości 70 kWh/(m2rok) (rys.2.).

Rys. 2 Maksymalne wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej wg WT 2014, 2017 i 2021 w budynku jednorodzinnym.

Zaostrzenie warunków technicznych od stycznia 2017 roku, w praktyce spowoduje istotne zmiany na rynku techniki grzewczej i wentylacyjnej. Niedawne analizy rynku pomp ciepła w 2015 roku potwierdzają wzrost zainteresowania szczególnie pompami ciepła korzystającymi z ciepła zgromadzonego w powietrzu. Jak pokazują szczegółowe analizy przygotowane przez dr inż. Piotra Jadwiszczaka z Politechniki Wrocławskiej i z PORT PC, w typowym budynku jednorodzinnym dotychczasowo stosowane źródła ciepła nie będą w stanie spełnić ostrych wymagań stawianych w nowych WT 2017 (rys.3). Dodatkowo, jak wynika z analizy konieczne może stać się stosowanie wyłącznie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Restrykcyjne warunki zostaną spełnione przez inne rozwiązania, korzystające z odnawialnych źródeł energii.

Rys. 3 Wartości EP dla kotła węglowego, gazowego z wentylacją grawitacyjną lub mechaniczną z odzyskiem ciepła w wybranym typowym projekcie budynku jednorodzinnego.

Które z dostępnych urządzeń grzewczych sprostają stawianym wymogom? Czy zastosowanie kotłów gazowych pozwoli spełnić wymogi WT 2017? Czy konieczne stanie się stosowanie w nowych budynkach wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła? Jaka będzie korzyść z zastosowania pomp ciepła gruntowych czy powietrznych w świetle nowych WT 2017? Jak zmieni się branża instalacyjna po wprowadzeniu nowych wymogów WT 2017? Jak zmienią się typowe projekty budynków jednorodzinnych i kiedy to nastąpi?

Na te i inne pytania postarają się odpowiedzieć specjaliści z Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). Szczegółowa analiza wybranego budynku jednorodzinnego wraz z rozwiązaniami grzewczymi zostanie przedstawiona na konferencji „Instalatorze – bądź gotowy na zmiany!” odbywającej się 26 kwietnia 2016 roku. Rejestracja na konferencję rusza już w poniedziałek 14 marca! Można jej dokonać za pośrednictwem strony internetowej instalacje.mtp.pl
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do czynnego udziału w Konferencji!