Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact Network Poland opublikowała pierwszy kompleksowy raport pt.: „Zrównoważone Miasta. Życie w zdrowej atmosferze” dotyczący problemów jakości powietrza w Polsce i możliwości ich rozwiązania. Opracowanie może stać się punktem odniesienia w walce o lepszą jakość powietrza. Główne zagadnienia na temat likwidacji niskiej emisji, które zostały zawarte w Raporcie będą omówione podczas V Kongresu PORT PC, 20 października br. w Warszawie. Temat przedstawią Dyrektor Generalny Global Compact w Polsce Kamil Wyszkowski, oraz autor rozdziału dot. niskiej emisji, prezes Krakowskiego Alarmu Smogowego Andrzej uła.

Zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu powodują ciężkie choroby układu oddechowego i nowotwory, które w konsekwencji mogą doprowadzić do zgonu. Jak wynika z raportu Global Compact zły stan powietrza odbija się nie tylko na zdrowiu. Koszty spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza schorzeń sięgają w całej UE ok 940 mld euro. Tylko w Warszawie koszty ponoszone przez pracodawców z tytułu chorobowego lub renty dla pracowników sięgają 18 mld zł rocznie.

W świetle raportu jedną z głównych barier blokujących poprawę stanu jakości powietrza w Polsce jest brak wspólnych i skoordynowanych działań między poszczególnymi organami władzy publicznej.  Raport pokazuje propozycje konkretnych rozwiązań, które mają pomóc w walce o czyste powietrze. Należy do nich między innymi rozwój rynku samochodów elektrycznych, a także rozwój budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego, termomodernizacji budynków oraz szersze zastosowania bez emisyjnych lub nisko emisyjnych technologii grzewczych .

"Zrównoważone miasta - życie w zdrowej atmosferze" Raport UN Global Compact
"Zrównoważone miasta - życie w zdrowej atmosferze" Raport UN Global Compact

Raport wskazuje na realną możliwość obniżenia poziomu zanieczyszczenia powietrza przy wykorzystaniu istniejących sieci ciepłowniczych. Proponuje również zastępowanie węgla gazem, korzystanie z odnawialnych źródeł energii np. poprzez szersze zastosowanie pomp ciepła napędzanych energią elektryczną produkowaną w Polsce, wymianę starych kotłów grzewczych na urządzenia spełniające unijne standardy emisyjne, jak również przyjęcie norm jakości węgla.

W trakcie V Kongresu PORT PC reprezentant Polskiego Alarmu Smogowego, Andrzej Guła przybliży cześć Raportu o niskiej emisji oraz przedstawi doświadczenia w budowaniu świadomości społecznej w  skutecznej walce z niską emisją. W ciągu kilku lat powstało kilkanaście Alarmów Smogowych, które skutecznie wpływają na społeczną zmianę postrzegania zagrożenia smogiem w Polsce.

Ponadto podczas V Kongresu PORT PC – w sesji skierowanej do samorządów i architektów
– zaprezentowane zostaną m.in. założenia techniczne dla programów dofinansowań instalacji z pompami ciepła. Będzie to praktyczne narzędzie, które z powodzeniem będą mogły wykorzystywać jednostki samorządów terytorialnych – odpowiedzialne za opracowywanie i wdrożenie programów ograniczenia niskiej emisji. Ciekawym zagadnieniem poruszanym podczas konferencji będzie też nowatorski system etykietowania budynków w zakresie niskiej emisji. Omówione będą również nadchodzące zmiany w technice ogrzewania i wentylacji budynków, które wejdą w życie po 1 stycznia 2017 roku (w związku z nowelizacją Warunków Technicznych).

V Jubileuszowy Kongres PORT PC, „Najlepsze praktyki w likwidacji niskiej emisji” tradycyjnie już odbędzie się podczas Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO 2016, tym razem 20 października (czwartek) 2016r. w Warszawie.

Trwa rejestracja na wydarzenie, szczegóły dostępne na stronie internetowej: www.portpc.pl/kongres.

 

/Źródło: PORT PC/