Przedstawiamy ocenę Komisji Europejskiej dotyczącą krajowych planów energetycznych i klimatycznych na lata 2021–2030 oraz zalecenia w sprawie projektu zintegrowanego krajowego planu w dziedzinie energiii klimatu w Polsce obejmującego lata 2021–2030.

Cel dla Polski

Wyznaczony cel dla Polski w 2030 r. to 25%.
Wg PORT PC oznacza to udział OZE w budownictwie na poziomie ponad 30%.

Państwa członkowskie mają teraz czas do końca 2019 r. na przedstawienie ostatecznego Krajowego Planu Energetycznego i Klimatycznego.

Dokumenty

Pobierz ocenę Komisji Europejskiej TUTAJ.
Pobierz zalecenia dla Polski TUTAJ.