Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycznych

Zaprasza do udziału w XIX edycji ogólnopolskiego spotkania audytorów

XIX FORUM TERMOMODERNIZACJA 2019

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – DROGA DO NISKOEMISYJNEGOBUDOWNICTWA

3 kwietnia 2019 r., budynek Tower-Service ul. Tytusa Chałubińskiego 8, Warszawa

Zbliża się termin XIX Forum Termomodernizacja, dorocznego spotkania członków Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Jest to przede wszystkim okazja do osobistych kontaktów i możliwość zapoznania się z najnowszymi informacjami z zakresu poszanowania energii. Wydarzenie to tradycyjnie gromadzi audytorów, projektantów, przedstawicieli wyższych uczelni technicznych oraz innych specjalistów z obszaru efektywności energetycznej. Temat przewodni najbliższej edycji Forum to: „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – DROGA DO NISKOEMISYJNEGO BUDOWNICTWA”.

Szczegółowy Program Forum dostępny jest na stronie internetowej Zrzeszenia Audytorów Energetycznych www.zae.org.pl

Prosimy o rejestrację poprzez formularz zgłoszeniowy

Koszt uczestnictwa w Forum wynosi dla Członka Zrzeszenia z opłaconymi bieżącymi składkami100,- zł, dla pozostałych osób 200,- zł

Zachęcamy do uczestnictwa w konferencji. W razie potrzeby dodatkowych wyjaśnień lub informacji udzieli Pani Beata Kawczyńska (22)50 54 661, zae@zae.org.pl

Ze względów organizacyjnych wpłaty prosimy dokonywać wyłącznie na konto bankowe ZAE: 

ING Bank Śląski nr 07 1050 1038 1000 0022 3616 2661.

Termin przyjmowania zgłoszeń i wpłat mija 18 marca 2019 r.

Z uwagi na duże zainteresowanie tematyką spotkania, o możliwości uczestnictwa w Forum decyduje data wpłynięcia zgłoszenia wraz z potwierdzeniem opłaty za uczestnictwo