Miło nam poinformować, że laureatami Trender 2019 zostali Piotr Woźny – pełnomocnik premiera ds. programu Czyste Powietrze, prezes NFOŚiGW oraz Paweł Lachman – prezes PORTPC.

Za rozwój energetyki obywatelskiej i za intensywne działania wspierające polskich prosumentów oraz wkład w walkę o czyste powietrze tytuł Trendera 2019 otrzymał prezes NFOŚiGW oraz pełnomocnik premiera ds programu Czyste Powietrze – Piotr Woźny.

Za inicjatywę kampanii społecznej “Dom Bez Rachunków” promującej domy niezależne energetycznie oraz wkład w rozwój branży mikroinstalacji OZE tytuł Trendera 2019 otrzymał ambasador branży, prezes PORT PC – Paweł Lachman.

TRENDER ENERGETYCZNY to tytuł przyznawany osobom, które posiadają realny wpływ na zmiany w energetyce, które kreują lepszą rzeczywistość i nie są im obojętne problemy współczesnego świata. Nagroda Trender 2019 została przyznana dwóm osobistościom niezwykle ważnym dla branży energetycznej. Trendery przyznawane są przez redakcję GLOBEnergia.