Za nami V Jubileuszowy Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, który miał miejsce 20 października br. w Warszawie. Wydarzenie, które przebiegało pod hasłem „Najlepsze sposoby w likwidacji niskiej emisji” z całą pewnością było jednym z najważniejszych spotkań branży pomp ciepła w tym roku. Konferencja zgromadziła w jednym miejscu ok. 300 uczestników.

Należy już do tradycji, że każdego roku podczas Kongresu PORT PC wręczane są wyróżnienia i statuetki dla osób, które poprzez swoją działalność przyczyniają się do wzrostu świadomości na temat pomp ciepła. W tym roku z rąk prezesa PORT PC Pawła Lachmana statuetkę za wkład w rozwój rynku pomp ciepła otrzymał Pan Cezary Sawicki, prezes firmy Aspol FV – jeden z członków założycieli PORT PC.

Ze względu na jubileuszowy charakter konferencji, wydarzenie było również okazją do podsumowania pięcioletniej działalności stowarzyszenia. Prezentację o tym co udało się osiągnąć przez pięć lat istnienia organizacji wygłosił prezes PORT PC Paweł Lachman. Podstawowym celem, na którym opierają się główne działania PORT PC, jest zwiększanie jakości wykonywanych instalacji z pompami ciepła. Do działań tych należy między innymi wprowadzenie w Polsce znaku EHPA Q oraz europejskiego systemu szkoleń i certyfikacji instalatorów pomp ciepła Eucert. W dotychczasowym dorobku stowarzyszenia jest również  sześć części  branżowych wytycznych PORTPC.

Podczas pierwszej części konferencji rozstrzygnięty został Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o tematyce pomp ciepła organizowany przez PORT PC. Na ręce dr inż. Piotra Jadwiszczaka przekazana została nagroda dla Krzysztofa Piechurskiego, absolwenta Politechniki Wrocławskiej, którego praca pt.: „Porównanie efektywności eksploatacyjnej pompy ciepła powietrze-woda z wynikami symulacji uzyskanych za pomocą wybranych metod analitycznych” zajęła pierwsze miejsce w kategorii prac magisterskich.

W Polsce każdego roku przez zanieczyszczenie powietrza w naszym kraju ginie około 45 tysięcy mieszkańców. Niska emisja zanieczyszczeń w bardzo dużej mierze przyczynia się do takiego stanu rzeczy. Zdaniem prezesa Pawła Lachmana – Wyzwania klimatyczne i konieczność szybkiej redukcji emisji CO2 wskazują, że za 15 lat w Europie pompy ciepła mają szansę zastąpić kotły gazowe czy olejowe, a w wielu przypadkach zastępują już kotły węglowe. Biorąc pod uwagę konieczność szybkiej likwidacji problemu niskiej emisji w Polsce, pompy ciepła mogą idealnie wpisać się w powyższe cele redukcyjne. Prezes PORT PC przedstawił również nowe inicjatywy jakie stowarzyszenie zamierza podjąć w najbliższej przyszłości. Do działań tych należy między innymi wydanie kompleksowych wytycznych pomp ciepła w 2017 roku,  współpraca z agendą ONZ  Global Compact, a także planowane kampanie informacyjne o pompach ciepła.

Swoją prezentację wygłosił także pan Karl-Heinz Stawiarski – prezes niemieckiego stowarzyszenia Bundesverband Wärmepumpe (BWP), które od wielu lat z sukcesem działa na rzecz rozwoju technologii pomp ciepła w Niemczech. Według ostatnich informacji rząd niemiecki planuje wprowadzić zakaz sprzedaży kotłów olejowych i gazowych od 2030 roku. Sprzedawane będą tylko urządzenia korzystające z OZE. Co ciekawe druga izba niemieckiego parlamentu Bundesrat opowiada się za tym by również od 2030 roku wprowadzić zakaz rejestracji samochodów z silnikiem spalinowym. Oznaczałoby to, że kierowca kupujący samochód za 14 lat musiałby wybrać samochód z napędem elektrycznym.

Ważną częścią Kongresu było wystąpienie Dyrektora Inicjatywy Generalnego Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce pana Kamila Wyszkowskiego. Prelegent przedstawił główne zagadnienia i problemy ujęte w opublikowanym niedawno Raporcie Agendy ONZ. Jest to pierwszy, kompleksowy raport dotyczący niskiej emisji. Autorem rozdziału poświęconego tej tematyce jest pan Andrzej Guła – prezes Polskiego Alarmu Smogowego (PAS), który również wygłosił prezentację podczas konferencji PORT PC. Wykład dotyczył skutecznej walki z problemem niskiej emisji, który jest jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Pan Andrzej Guła w swojej prezentacji zwrócił uwagę na brak standardów emisyjnych dla kotłów na paliwa stałe. Zdaniem prelegenta problemem jest także brak odpowiednich norm jakości węgla, który wciąż jest stosowany w znacznej części polskich budynków. Prezes PAS podkreślił, że Alarmy Smogowe w swoich działaniach nie preferują żadnych technologii grzewczych, jednak fakt nierównego traktowania technologii bez-emisyjnych takich jak pompy ciepła jest niezrozumiały.

Szczególnie duże zainteresowanie uczestników konferencji wzbudziła część techniczna, podczas której omawiane były między innymi poradniki przygotowane przez PORT PC we współpracy z BWP. Przedstawiono również 30 specjalnie przygotowanych narzędzi projektowych do doboru różnych elementów instalacji z pompami ciepła. Narzędzia te od Kongresu są dostępne w regularnej sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego PORT PC. W czasie konferencji zapowiedziano także wydanie nowych kompleksowych wytycznych projektowania i doboru instalacji z pompami ciepła w pierwszej połowie 2017 roku.

Piąty, jubileuszowy Kongres PORT PC okazał się być dużym sukcesem. Organizatorzy mają nadzieję, że kolejny, szósty już Kongres, również wzbudzi tak duże zainteresowanie.

fot. [WJ]
fot. [WJ]

/Źródło: PORT PC/