W sektorze ogrzewnictwa indywidualnego leży ogromny potencjał dotyczący redukcji emisji oraz rozwoju efektywności energetycznej i OZE w ciepłownictwie. Jest to szczególnie ważne w trakcie debaty nt. ostatecznego kształtu Europejskiego Zielonego Ładu, realizacji polityki środowiskowej oraz klimatycznej UE.

W dn. 27 lutego br. w Kielcach odbył się największy kongres branży pomp ciepła w Unii Europejskiej. W wydarzeniu zorganizowanym przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) uczestniczyło ponad 600 osób. Thomas Nowak, Sekretarz Generalny EHPA, doceniając dotychczasowe polskie wysiłki, a także program modernizacji ogrzewnictwa zauważył, że Polska może być siłą napędową wzrostu znaczenia pomp ciepła w Unii Europejskiej. O przyszłych zmianach w programie „Czyste Powietrze” i potrzebie jego zgodności z wymogami tzw. „Szybkiej Ścieżki” dla urządzeń grzewczych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mówił z kolei  Piotr Woźny, pełnomocnik Premiera ds. Programu Czyste PowietrzeWedług aktualnego projektu intensywność dofinansowania niskoemisyjnych technologii grzewczych w programie „Czyste Powietrze” będzie mocno proporcjonalna do zmniejszania emisji z urządzeń grzewczych. Zgodnie z zasadą, że im mniejsza emisja zanieczyszczeń i wyższa efektywność rozwiązań, tym większa intensywność dofinansowania. Paweł Lachman, prezes PORT PC, stwierdził natomiast ‒ Dekarbonizacja sektora ogrzewania i chłodzenia jest niezbędnym krokiem do osiągnięcia ambitnych celów klimatycznych i energetycznych Unii Europejskiej. Tym bardziej, że ogrzewanie i chłodzenie stanowią połowę całkowitego zapotrzebowania na energię końcową w Unii i jest to zdecydowanie największy sektor energochłonny. Przy czym obecne podejście do tego sektora można nazwać usilnym niedostrzeganiem „słonia w pokoju”. Z kolei Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego i sprawozdawca komisji ds. przemysłu, badań i energii PE (ITRE) ws. rozporządzenia nt. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, w wideo-przesłaniu skierowanym do uczestników kongresu podkreślił ‒ Obecnie dostępne są tylko trzy technologie ogrzewania domów w oparciu o odnawialne źródła energii (OZE). Są to kotły grzewcze na biomasę, termiczne kolektory słoneczne i różnego typu pompy ciepła. Pompy ciepła odgrywają coraz większą rolę  ze względu na wielki potencjał w zakresie poprawy efektywności energetycznej i zwiększania udziału OZE. Doskonale wpisują się w idee Smart City, a przede wszystkim – Europejskiego Zielonego Ładu.

Pompy ciepła stają się w ogrzewaniu budynków odpowiednikiem samochodów elektrycznych w transporcie. W miastach, gdzie powstaje dużo ciepła odpadowego, np. z kanalizacji  czy zakładów przemysłowych, można je wykorzystać w systemach ciepłowniczych, jak i budynkach jednorodzinnych, tam, gdzie nie dociera sieć ciepłownicza, łącząc z energetyką prosumencką, czyli produkcją i konsumpcją własnej energii elektrycznej wytworzonej z instalacji fotowoltaicznych.

Strona internetowa VIII Kongresu PORT PC: https://portpc.pl/kongres/