Wprowadzona w Polsce na początku 2019 r. ulga termomodernizacyjna zachęca właścicieli domów jednorodzinnych, aby aktywniej włączyli się w działania antysmogowe. Ulga ta umożliwia im z tytułu przeprowadzonej termomodernizacji zwrot z podatku rozliczanego w ramach PIT znaczącej kwoty. W celu przybliżenia inwestorom korzystania z ulgi powstał Poradnik inwestora – ulga termomodernizacyjna 2019. Jednym z autorów jest Paweł Lachman – Prezes PORT PC.

Poradnik firmowany jest przez Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE.
Patronat Honorowy nad poradnikiem sprawują: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polski Alarm Smogowy.

Premiera poradnika miała miejsce 8 października podczas II Kongresu Trendy Energetyczne organizowanego przez czasopismo GLOBEnergia.

Słowo wstępne do poradnika

Piotr Woźny, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełnomocnik Premiera ds. programu „Czyste Powietrze”:
Szanowni Państwo,
Trzymacie w rękach poradnik omawiający możliwości korzystania z ulgi termomodernizacyjnej w podatku dochodowym od osób fizycznych. Została ona wprowadzona do polskiego systemu podatkowego przez rząd Premiera Mateusza Morawieckiego jako jedno z najważniejszych narzędzi wspierających walkę ze smogiem. Jest to przełomowe rozwiązanie, które z pewnością na długo wpisze się w krajobraz podatkowy w naszym kraju. Po raz pierwszy w historii polski rząd wprowadził tak znaczące udogodnienie dla wszystkich, którzy chcą poprawić efektywność energetyczną swoich domów. Dzięki temu każdy podatnik, który podejmuje to wyzwanie, może liczyć na realne wsparcie. Mam ogromną nadzieję, że dla wszystkich tych, którzy do tej pory wahali się, czy warto inwestować w termomodernizację budynku, będzie to jasny sygnał do przeprowadzenia tych prac. Ulga została zaprojektowana tak, żeby uwzględnić bardzo szerokie spektrum inwestycji termomodernizacyjnych, włączając w to również kompleksową wymianę źródła ciepła i niezbędnej dla niego instalacji oraz montaż wszelkiego typu odnawialnych źródeł energii – cieplnej i elektrycznej. Dzięki temu efekty środowiskowe tej ulgi mogą być spektakularne. To nie tylko możliwość znaczącej redukcji emisji CO2 do atmosfery, co w obliczu zmian klimatycznych jest nie do przecenienia. Przede wszystkim jednak zadaniem tej ulgi jest znacząca poprawa jakości powietrza. Od lat wiemy, że tzw. niska emisja, czyli efekty spalania paliw potrzebnych do ogrzania domu, jest głównym źródłem smogu w Polsce. Wymieniając źródło ciepła na efektywne i niskoemisyjne oraz właściwie docieplając budynek można zredukować ten problem niemal do zera. A dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, może się to wręcz wiązać z realnymi korzyściami dla budżetu domowego. Ulga termomodernizacyjna jest więc ważnym elementem realizowanego przez rząd programu „Czyste Powietrze”. W tym miejscu chcę też serdecznie podziękować autorom tego opracowania za podjęcie się ważnej funkcji propagowania i objaśniania zasad ulgi termomodernizacyjnej. Dotarcie z tymi informacjami do jak najszerszego grona Polaków to kluczowe zadanie dla powodzenia tego przedsięwzięcia.

Andrzej Guła, prezes Polskiego Alarmu Smogowego:
Szanowni Państwo,
W lipcu 2019 r. Instytut Ekonomii Środowiska przeprowadził badania wśród właścicieli domów jednorodzinnych w województwach, w których przyjęto uchwały antysmogowe, czyli przepisy zobowiązujące do wymiany kotłów i pieców zasilanych węglem i drewnem, które nie spełniają norm emisyjnych. Badania pokazały jak nikła jest świadomość obowiązującego prawa – ponad 80% ankietowanych nie wiedziało, iż w perspektywie kilku najbliższych lat będą musieli wymienić urządzenia grzewcze w swoich domach. Jednocześnie badania zidentyfikowały znikomą świadomość zachęt finansowych, jakie wprowadzono, żeby przyspieszyć walkę z zanieczyszczeniem powietrza – dotacji z programu „Czyste Powietrze” czy ulgi podatkowej. Jedynie 1% właścicieli domów ogrzewanych za pomocą przestarzałych kotłów węglowych wiedziało, że mogą skorzystać z ulgi podatkowej i odpisać koszt wymiany źródła grzewczego oraz termomodernizacji od przychodu. Tak niska świadomość przepisów zobowiązujących do wymiany źródeł grzewczych oraz dostępnych instrumentów finansowych jest wysoce niepokojąca w kontekście ogromnej skali inwestycji, które będą musiały zostać przeprowadzone w ciągu najbliższych lat. W samej Małopolsce do końca 2022 r. trzeba wymienić około pół miliona kotłów i pieców na paliwo stałe. Zdiagnozowana luka świadomościowa powinna stać się bodźcem dla władz samorządowych i rządowych do wzmożenia kampanii informacyjnych, uświadamiających obowiązek wymiany nieefektywnych urządzeń grzewczych oraz budujących wiedzę co do dostępnych programów wsparcia. „Poradnik inwestora – ulga termomodernizacyjna 2019” jest niezmiernie cenną inicjatywą wypełniającą tę lukę informacyjną. Lekturę poradnika polecam serdecznie nie tylko inwestorom – właścicielom domów jednorodzinnych, którzy mogą stać się beneficjentami ulgi podatkowej, ale również gminnym urzędnikom, ekodoradcom i doradcom energetycznym, instalatorom i firmom remontowym, którzy powinni tę wiedzę przekazywać inwestorom.

Poradnik dostępny jest pod linkiem: http://bit.ly/poradnik_POBE
Zachęcamy do lektury.