Dekarbonizacja społeczeństwa musi obejmować dekarbonizację ogrzewania i chłodzenia w zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych.

Poradnik “Pompy ciepła dużej mocy w Europie”

Budynki i podobne obiekty na wielką skalę korzystają z usług ogrzewania i chłodzenia. Zbyt często te procesy wciąż są postrzegane za oddzielne i w konsekwencji dostarczane przez dwa różne urządzenia. Aby znacznie poprawić efektywność, potrzebujemy zmiany perspektywy i systematycznego wzrostu zrozumienia. Gdy potrzebne jest chłodzenie, ciepło jest produktem ubocznym, a gdy wymagane jest ogrzewanie, produktem ubocznym może być chłodzenie. Potrzebne jest metodyczne myślenie, aby określić, jak można skompensować te cykle energetyczne i gdzie marnotrawstwo energetyczne jednej usługi może stać się zasobem dla drugiej. Wybór technlogii pomp ciepła dużej mocy zamienia tę wizję w efektywną rzeczywistość.

Duże, przemysłowe pompy ciepła, aby zapewnić ogrzewanie i chłodzenie, mogą wykorzystywać energię odnawialną uzyskiwaną z powietrza, wody lub ziemi, ale mogą również wykorzystywać energię pochodzącą z budynków i różnych procesów. Przy odpowiedniej konstrukcji systemu można wykorzystywać obie metody, przekształcając jednokierunkowe zużycie energii w cykliczną gospodarkę energetyczną.

Chociaż pompy ciepła są znane w zastosowaniach mieszkaniowych, są one znacznie mniej rozpoznawalne ze względu na ich udział (potencjał) w zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych. Jednak jest to ten segment rynku, w którym szybko stają się one cichym bohaterem. Użytkownicy ogrzewania i chłodzenia w wielu procesach w przemyśle spożywczym, papierniczym lub chemicznym (lista nie jest kompletna) mogą czerpać korzyści ekonomiczne z najbardziej efektywnego wykorzystania energii, generując jednocześnie znaczne korzyści w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza.

Szczególnie duże perspektywy zastosowania pomp ciepła upatruje się w ciepłowniach oraz elektrociepłowniach zawodowych. Niniejsza broszura zawiera wiele przykładów pozytywnych referencji różnych zastosowań pomp ciepła dużej mocy. Mamy nadzieję, że okażą się interesujące dla Państwa, i pobudzą wyobraźnię co do dalszych zastosowań pomp ciepła, nawet w obszarach nie ujętych w tym raporcie. Jeśli znacie takie zastosowania lub potrzebujecie porady eksperckiej w dziedzinie, w której rozważacie zastosowanie pompy ciepła, prosimy o kontakt z PORT PC.

Od redakcji: Thomas Nowak

Niniejsza broszura jest inicjatywą Grupy Roboczej ds. Przemysłowych i Komercyjnych Pomp Ciepła EHPA.

Poradnik “Pompy ciepła dużej mocy w Europie”:
http://bit.ly/Poradnik_pompy_ciepla_duzej_mocy