22 października 2021 r. odbyło się spotkanie dotyczące włączenia Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła do współpracy na rzecz utworzenia Hubu Naukowo-Technologiczno-Biznesowego w Miękini, jako przestrzeni dla realizacji zadań z zakresu promocji, badań i rozwoju oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, głównie w oparciu o pompy ciepła.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii “Miękinia” Akademii Górniczo Hutniczej, przy ul. Miękińska 381 w Krzeszowicach.

W spotkaniu brali udział m.in. Pan Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. OZE w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Pan dr Piotr Dziadzio, Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Elementem spotkania były również panele dyskusyjne, dotyczące zasad funkcjonowania Hubu i jego wpływu na potrzeby przemysłu, jak również barier i perspektyw rozwoju branży związanej z pompami ciepła.

Panel „Problemy i potrzeby branży, perspektywy rozwoju.”

Panel „Zadania oraz funkcjonowanie Hubu – Hub jako odpowiedź na potrzeby przemysłu.”

 

Zapisy wideo:

Podpisanie deklaracji partnerstwa:

Panel „Problemy i potrzeby branży, perspektywy rozwoju.”

Panel „Zadania oraz funkcjonowanie Hubu – Hub jako odpowiedź na potrzeby przemysłu.”