Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) i Krajowe Forum Chłodnictwa (KFCh) podpisały list intencyjny w zakresie promocji renomowanych szkoleń EUCERT i F-gazowych. Polski rynek pomp ciepła znajduje się w początkowej fazie intensywnego rozwoju. Na tym etapie bardzo ważne jest budowanie zaufania do tej technologii. Kluczem do sukcesu jest m.in. odpowiedni dobór urządzenia oraz  prawidłowo wykonana instalacja. Od 5 lat notowany jest przyrost sprzedaży pomp ciepła w Polsce, także coraz więcej firm instalacyjnych zajmuje się tą technologią. Inwestor decydując się na zastosowanie pompy ciepła, obok wyboru wysokiej jakości urządzenia powinien przyjrzeć się również kwalifikacjom instalatora. W przypadku pomp ciepła dotowanych w programie NFOŚiGW „Prosument” wymagane jest obecnie, aby instalator montujący pompę ciepła posiadał uprawnienia UDT w zakresie instalacji pomp ciepła.  Żadnej zaś z czynności związanej z montażem pomp ciepła zawierających f-gazy nie wolno wykonać instalatorowi, który nie posiada certyfikatu f-gazowego wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego na podstawie dokumentów uzyskanych w akredytowanej przez ten urząd jednostce. Dotyczy to także urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Szkolenia i Certyfikacja EUCERT

PORT PC jest krajowym koordynatorem Europejskiego Systemu Szkoleń i Certyfikacji Instalatorów Pomp Ciepła EUCERT, który został wprowadzony w Polsce w 2014 roku. Program szkoleń i certyfikacji instalatorów pomp ciepła EUCERT umożliwia rozwijanie porównywalnych kwalifikacji instalatorów pomp ciepła we wszystkich krajach, które do niego przystąpiły. Szkolenia EUCERT od początku cieszą się sporym zainteresowaniem wśród instalatorów pomp ciepła. Szkolenia te nie są ukierunkowane na konkretnego producenta, co jest niewątpliwą zaletą tego systemu szkoleń. Zdaniem uczestników, charakteryzują się one bardzo wysokim poziomem teoretycznym i praktycznym. Dzięki przeprowadzanym przez PORT PC szkoleniom liczba instalatorów pomp ciepła posiadających certyfikat EUCERT stale rośnie. Szkolenia EUCERT odbywają się w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach.

Szkolenia i Certyfikacja F-gazowa w Centrach Szkoleń i Certyfikacji KFCh

Europejski System Szkoleń i Certyfikacji Instalatorów Pomp Ciepła EUCERT swoim zakresem nie obejmuje czynności instalacyjnych i serwisowych związanych z wykorzystaniem f-gazów. Doskonałym uzupełnieniem systemu EUCERT w tym zakresie jest Modułowy System Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa (KFCh) kierowany dla osób z branży chłodnictwa, klimatyzacji oraz zajmujących się technologią pomp ciepła.  F-gazy zdominowały rynek syntetycznych czynników chłodniczych, które wykorzystuje się obecnie w większości stosowanych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. W styczniu 2016 roku wydano ostatnie akty prawne pozwalające na wejście w życie w pełni krajowej legislacji f-gazowej. W myśl nowych przepisów osoby pracujące z f-gazami lub substancjami kontrolowanymi powinny posiadać certyfikat f-gazowe. Szkolenia i certyfikacja f-gazowa organizowane są przez Regionalne Centra Szkoleń i Certyfikacji działające pod egidą KFCh (Gdańsk, Poznań, Bydgoszcz, Białystok, Łódź).

Urząd Dozoru Technicznego

W ubiegłym roku PNT Euro-Centrum otrzymał akredytację organizatora szkoleń w zakresie pomp ciepła UDT. Od tego momentu uczestnicy organizowanych tam szkoleń EUCERT otrzymują zaświadczenia uprawniające do przystąpienia do egzaminu instalatora pomp ciepła organizowanego przez UDT.

Firmy z branży chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła by móc obecnie oferować pełen wachlarz kluczowych usług powinny zaopatrzyć się w krajowe certyfikaty f-gazowe personalne i dla firm. Od stycznia br. tego typu certyfikaty są wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. UDT może wydać stosowny certyfikat tylko wtedy, gdy jedno z akredytowanych Centrów Szkoleń i Certyfikacji potwierdzi na piśmie pozytywny wynik egzaminu.

Wzajemne promowanie Systemów Szkoleń i Certyfikacji

Wymienione systemy szkoleń i certyfikacji są w pełni komplementarne, stąd też wspólna decyzja władz KFCh oraz PORT PC o ich wzajemnym promowaniu. Posiadanie wiedzy i umiejętności poświadczonych certyfikatami EUCERT i F-gaz zapewnia wysoką jakość instalacji z pompami ciepła. Warto mieć zawsze na uwadze fakt, że zaufanie do technologii rośnie proporcjonalnie do liczby zadowolonych użytkowników.

 

Więcej informacji o Systemach Szkoleń i Certyfikacji znajduje się na stronach internetowych:
Szkolenia EUCERT –
www.portpc.pl zakładka Polityka jakości.

Szkolenia f-gaz – www.kfch.pl

 

/Źródło: PORT PC, KFCh/