W promowaniu i zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce bardzo ważne są wspólne działania poszczególnych branż OZE. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) oraz Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV podpisały list intencyjny. W liście Organizacje zobowiązują się m.in. do  prowadzenia wspólnych kampanii informacyjnych w zakresie stosowania rozproszonej mikrogeneracji systemów prosumenckich oraz wspierania rozwoju efektywności energetycznej (zarówno poprzez rozwój lokalnej generacji energii jak i ograniczania jej zużycia).  Współpraca Stowarzyszeń będzie ponadto obejmowała prowadzenie prac nad rozwiązaniami technologicznymi i standardami, w których łączy się wykorzystywanie technologii pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych w szeroko pojętych systemach odnawialnych źródeł energii, a szczególnie
w budynkach około zeroenergetycznych.