„Instalatorze – bądź gotowy na zmiany!” właśnie pod takim hasłem 26 kwietnia 2016  odbyła się Konferencja organizowana przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). Spotkanie zostało uznane za jedno z najważniejszych wydarzeń branży grzewczej podczas tegorocznych Targów INSTALACJE 2016 w Poznaniu. Formuła warsztatów sprawdziła się już po raz kolejny, czego wyrazem była wysoka frekwencja uczestników. W konferencji wzięło udział ponad 100 osób. Wiele wskazuje na to, że konferencje PORT PC na stałe wpiszą się do kalendarza branżowych spotkań podczas Targów Instalacyjnych INSTALACJE organizowanych co dwa lata w Poznaniu.

Tematem przewodnim konferencji były nadchodzące zmiany dotyczące pracy instalatora takie jak nowe standardy instalacyjne w budynkach jednorodzinnych od roku 2017, zmiany związane z etykietowaniem produktów czy wymogi certyfikacji f-gazowej. Przedstawione zostały również planowane programy dofinansowań instalacji odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem instalacji z pompami ciepła.

fot. W. Joniec

Zmiany dotyczą również samej Organizacji. Podczas kwietniowej Konferencji PORT PC miało miejsce długo oczekiwane oficjalne otwarcie stowarzyszenia na nowe grupy członków wspierających. Od 26 kwietnia do Organizacji mogą przystąpić m.in. firmy instalatorskie, wykonawcze, architektoniczne, projektowe  a także firmy wiertnicze, serwisowe, audytorskie i eksperckie oraz uczelnie techniczne i instytuty badawcze. Przedstawiono zalety i określono procedurę przystąpienia do Stowarzyszenia. Otwarcie PORT PC na nowe grupy członków wspierających ma na celu konsolidację branży i dalszy rozwój technologii pomp ciepła w Polsce.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Prezesa Zarządu PORT PC mgr inż. Pawła Lachmana, przybliżające uczestnikom sposób prawidłowego odczytywania informacji zawartych w etykietach energetycznych oraz kartach produktów i zestawów (szczególnie w kontekście stosowania pomp ciepła). Zebrani na konferencji dowiedzieli się dlaczego w kontakcie z klientem końcowym lepiej jest używać SCOP. Podczas krótkiej dyskusji po prezentacji, wyrażono opinie o tym jak trudne jest przekazywanie informacji o etykietach energetycznych klientowi końcowemu, nacisk położono również na potrzebę dbałości o solidne wykonywanie instalacji oraz eliminowanie możliwości oszustwa.

W ramach pakietu konferencyjnego uczestnicy otrzymali pakiet „Wytycznych Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji z Pompami Ciepła” dotyczących zapobiegania szkodom w systemach grzewczych, w których nośnikiem ciepła jest woda (cz. 4 i 5 Wytycznych PORT PC). Podczas spotkania omówione zostały ich praktyczne aspekty. Wiceprezes Zarządu PORT PC dr inż. Adolf Mirowski przedstawił poruszane w Wytycznych zagadnienia oraz znaczenie prawne (np. w odniesieniu do uzyskania świadczeń gwarancyjnych). Zwrócono uwagę na kluczowy aspekt jakości wody w kontekście długoterminowej pracy instalacji  i urządzeń grzewczych, Wytyczne PORT PC stanowią więc solidne wsparcie dla branży.

Ważnym punktem tej części konferencji były warsztaty praktyczne dotyczące zagadnień związanych z wodą. Warsztaty prowadził pan Marcin Chmielewski z BWT. Omówiony został m.in. problem wpływu kamienia kotłowego na sprawność urządzenia grzewczego. Zwrócono również uwagę na korozję i czynniki odpowiadające za jej przebieg. Prowadzący przedstawili zalety demineralizacji wody wskazując na rekomendowane rozwiązania.  Uczestnicy konferencji przyznali zgodnie, że wciąż istnieje potrzeba informowania użytkowników o tym jak ważne jest zachowanie szczelności instalacji. W przerwie prelegenci pokazywali zainteresowanym proste sposoby oceny jakości wody i dokonywania pomiarów jej parametrów.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się również prezentacja dr inż. Piotra Jadwiszczaka z Politechniki Wrocławskiej. Przybliżył on istotne zagadnienia związane z nowymi warunkami technicznymi WT 2017, których wejście w życie wprowadzi poważne zmiany w podejściu do rozwiązań ogrzewania pomieszczeń i c.w.u. w nowych budynkach.  Prelegent zwrócił również uwagę na kolejne zaostrzenia warunków technicznych, które zaczną obowiązywać w roku 2021 (WT2021), zachęcając tym samym uczestników do wcześniejszego przygotowania do tych zmian.

Krajowa legislacja f-gazowa to kolejny temat omówiony podczas Konferencji PORT PC. Przybliżył go Prezes Krajowego Forum Chłodnictwa  – mgr inż. Robert Grejcz. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się m.in. do kogo kierowany jest system szkoleń i certyfikacji f-gazowej oraz jaki zakres prac związanych z montażem pomp ciepła wymaga tej certyfikacji.

Uczestnicy konferencji dowiedzieli się też o możliwości dofinansowań dla instalacji OZE. Dr inż. Małgorzata Smuczyńska – Sekretarz PORT PC przedstawiła przegląd dostępnych dofinansowań i systemów wsparcia dla instalacji OZE w 2016r. wg województw, omawiając najważniejsze programy dofinansowań m.in. Regionalne Programy Operacyjne czy Programy Ograniczenia Niskiej Emisji.

Konferencja PORT PC w Poznaniu cieszyła się dużym zainteresowaniem i wysoką frekwencją. Nie jest to jednak jedyne wydarzenie zaplanowane przez Organizację w tym roku. Już jesienią odbędzie się
V Jubileuszowy Kongres PORT PC, którego tematem przewodnim będą pompy ciepła i fotowoltaika w nowoczesnych budynkach energooszczędnych oraz zagadnienie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń. V Kongres PORT PC odbędzie się 20 października w Warszawie – podczas Międzynarodowych  Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej Renexpo 2016.  Już dzisiaj serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu.

Prezentacje i praktyczne narzędzia z konferencji PORT PC „Instalatorze – bądź gotowy na zmiany!” dostępne są na stronie internetowej www.portpc.pl.

 

/Źródło: PORT PC/