Jedną z istotnych barier rozwoju efektywnych budynków są mocno nieaktualne dane meteorologiczne związane z tzw. typowym rokiem meteorologicznym. W stosunku do występujących w ostatnim dziesięcioleciu warunków meteorologicznych mogą one zawyżać obliczeniowe (projektowe) zużycie ciepła na potrzeby ogrzewania budynków na poziomie ok. 15%, powodując wiele negatywnych konsekwencji użytkowych świadectw charakterystyki energetycznej np. zawyżając wskaźniki EP, EU, EK dotyczące ogrzewania budynków. Warto przypomnieć, że obecnie używane w Polsce dane dot. typowego roku meteorologicznego pochodzą z okresu 1971-2000. W większości krajów w Unii Europejskiej nastąpiła już aktualizacja danych meteorologicznych.

Fot. Shutterstock

Fot. Shutterstock

Czołowe polskie organizacje branżowe: Polska Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła oraz Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Urządzeń Grzewczych wraz z firmą KAN sp. z o.o. zleciły dr Piotrowi Narowskiemu z Politechniki Warszawskiej wykonanie opracowania aktualnych danych meteorologicznych, zgodnych z aktualnie obowiązującymi normami i standardami z okresu 2001-2020. Autor opracowania w 2006 roku przygotował dla Ministerstwa Infrastruktury aktualnie obowiązujące dane dotyczące typowego roku meteorologicznego w kilkudziesięciu lokalizacjach w Polsce. Planowany termin zakończenia prac to koniec czerwca 2022 roku. Jednym z zamierzeń jest opublikowanie danych w otwartej formule, z bezpłatnym udostępnieniem danych (arkusze kalkulacyjne) na stronach portpc.pl i spiug.pl oraz w programie Audytor firmy Sankom.

Jednocześnie organizacje wystosowały list z propozycją bezpośredniego i bezpłatnego wykorzystania tych danych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w przyszłej, kolejnej wersji metodologii świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

PORT PC, SPIUG i KAN planują też kolejne działania w II połowie 2022 roku. Chodzi o aktualizację projektowych (obliczeniowych) temperatur zewnętrznych, które mogłyby zastąpić aktualne dane w załączniku do normy PN-EN 12831.