W ostatnich dniach zawarto ważne porozumienia w Brukseli w sprawie określenia celu redukcji energii i celu OZE w 2030. Również dzisiaj doszło do porozumienia w sprawie zatwierdzenia  rozporządzenia w sprawie krajowych planów Unii Energetycznej. Wspomniane porozumienia zawarte przez Radę Europy, Parlament i Komisję Europejską pozwolą realizować ambitną politykę dekarbonizacji, zgodną z Porozumieniem Paryskim z  2015 roku.

Jak twierdzi Paweł Lachman – prezes zarządu PORTPC:  „Osiągnięte porozumienia tworzą podstawę do mocnego przeglądu aktualnych założeń i planów energetycznych polskiego rządu (przyjęto cele w 2030 r: –  32,5% redukcji energii/32% OZE). Przyjęte ustalenia sprawią, że ​​konieczne będzie szerokie stosowanie odnawialnych i energooszczędnych technologii grzewczych w ogrzewnictwie i ciepłownictwie. Branża pomp ciepła jest gotowa stawić czoła wyzwaniu szybszego wzrostu w nadchodzących latach.”

Jak kontynuuje Paweł Lachman -” Osiągnięcie celów OZE i redukcji zużycia energii w 2030 r. w Polsce, nie będzie możliwe bez gruntownej zmiany w  sektorze ogrzewania i chłodzenia, pokrywającym obecnie połowę potrzeb zużycia energii w Polsce. Należy skoncentrować się na sektorze ogrzewania i chłodzenia, aby osiągnąć zarówno większy udział odnawialnych źródeł energii, jak i wyższą efektywność energetyczną.

Zużycie końcowej energii w Polsce (Wg Krajowego Planu Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych MG,  2010 rok).

„ Pompa ciepła należy do najbardziej efektywnych urządzeń grzewczych, (klasy energetyczne A+++ i A++), przekazuje przeciętnie ok. 70% energii z OZE i w 2030 roku będą emitować o 50% mniej dwutlenku węgla niż najefektywniejsze kotły gazowe. Efektywność pomp ciepła jest od 3 do 5 razy większa niż kotły elektryczne i piece akumulacyjne. Ponieważ naszym największym wyzwaniem w zakresie ochrony środowiska i działań klimatycznych jest konieczność likwidacji niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza w budynkach jednorodzinnych, apelujemy do polskich władz aby jak najszybciej włączyć do rządowego programu likwidacji niskiej emisji „Czyste Powietrze” dodatkowe cele: OZE oraz redukcji zużycia energii w 2030 r.  z uwzględnieniem bardziej ambitnych działań na rzecz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.”

Porównanie statystycznych ilości energii z OZE przekazywanych do Eurostatu dla różnych źródeł ciepła (źródło PORTPC).