Piotr Woźny
Prezes Zarządu NFOŚiGW

Z wykształcenia jest radcą prawnym, ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1995), aplikację sędziowską (1998) i aplikację radcowską (2001).Od 16 marca 2018 r. Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu “Czyste Powietrze”.
Wcześniej Podsekretarz Stanu w MPiT, wiceminister cyfryzacji (2015-2017) oraz wiceminister w Ministerstwie Łączności (200-2001).


Paweł Lachman
Prezes Zarządu PORTPC

Ukończył inżynierię środowiska na Politechnice Krakowskiej.
W latach 1992-1994 zatrudniony jako specjalista ds. techniki grzewczej w firmie Hydrosolar w Krakowie.
Od 1995 r. jest zatrudniony jako inżynier szkoleniowy w firmie Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie z prowadzenia szkoleń dla instalatorów i projektantów branży grzewczej oraz OZE.
Od 2011 roku pełni funkcję prezesa Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła czołowego stowarzyszenia branży pomp ciepła.
Od roku 2014 prowadzi kursy certyfikowanego Europejskiego Instalatora OZE w zakresie pomp ciepła w ramach europejskiego systemu szkoleń „Eucert”. Autor ponad 50 specjalistycznych artykułów o tematyce odnawialnych źródeł ciepła i techniki grzewczej.

specjalistycznych artykułów o tematyce odnawialnych źródeł ciepła i techniki grzewczej.


Thomas Nowak
Secretary General European Heat Pump
Association

Thomas Nowak jest długoletnim miłośnikiem energii odnawialnej. Oprócz ścisłego śledzenia transformacji energii zarówno w sektorze elektrycznym, jak i ciepłowniczym, jest on właścicielem pompy ciepła, elektrowni fotowoltaicznej i budynku, w którym oba systemy ściśle współpracują.
W swoim życiu zawodowym Thomas Nowak reprezentuje Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA) jako Sekretarz Generalny w Brukseli. Do jego głównych obowiązków należy reprezentowanie branży w instytucjach europejskich, nawiązywanie kontaktów z innymi zainteresowanymi stronami w dziedzinie ogrzewania i chłodzenia, a także zarządzanie stowarzyszeniem i jego przyszłym rozwojem.
Thomas Nowak opublikował kilka artykułów na temat technologii pomp ciepła i integracji pomp ciepła w systemie energetycznym oraz wypowiedział się na ten temat na konferencjach europejskich i międzynarodowych. Brał także udział w publikacjach naukowych, w tym w perspektywach technologii energetycznych IEA oraz w raporcie REN21 Renewables Global Status. Przed pracą w EHPA pracował w kilku projektach dotyczących ekonomicznych i społecznych korzyści z energii odnawialnej.
Thomas Nowak posiada wykształcenie wyższe w zakresie administracji biznesowej i ekonomii.  


Natalia Plaskiewicz
Eurelectric aisbl

 

 

Natalia Plaskiewicz jest doradcą w Komisji ds. Polityki Energetycznej, Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju w Eurelectric, organizacji zajmującej się problemami europejskiego przemysłu elektroenergetycznego. Przed dołączeniem do Eurelectric pracowała jako prawnik w dziale regulacyjnym Departamentu Spraw Międzynarodowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Posiada szerokie doświadczenie w pracy w międzynarodowych kancelariach prawnych w Warszawie i Monachium, zajmując się głównie międzynarodowym arbitrażem energetycznym i ogólnym doradztwem dla klientów z sektora energetycznego. Pracowała również w Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) i Sekretariacie Wspólnoty Energetycznej w Wiedniu. Natalia Plaskiewicz posiada podwójny tytuł magistra. W pierwszej kolejności uzyskała tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Polsce, a następnie magistra międzynarodowego i europejskiego prawa gospodarczego, konkurencji i regulacji na Freie Universität w Berlinie.


Jan Rosenow,
Regulatory Assistance Project (RAP)

Dr Jan Rosenow jest dyrektorem i kierownikiem Programów Europejskich w Regulatory Assistance Project (RAP), międzynarodowym zespole wysoko wykwalifikowanych ekspertów ds. energii. Jan Rosenow współpracuje z zarządem kilku instytucji,między innymi w zakresie programu zarządzania popytem Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE, w ang. International Energy Agency – IEA) , eceee i EVO. Jan Rosenow jest pasjonatem badań nad energią i honorowym pracownikiem naukowym w Instytucie ds. Zmian Klimatycznych Uniwersytetu w Oxfordzie. Za jego wkład pracy w rozwój tej dziedziny, Jan został uznany za jedną z 25 najbardziej wpływowych osób na świecie, w zakresie odnawialnych źródeł energii.


Christian Schnell
Starszy ekspert Instytutu Jagiellońskiego

Jest radcą prawnym wpisanym na listę OIRP w Warszawie i Rechtsanwalt (adwokat niemiecki). Christian Schnell kształcił się na kierunkach prawniczych w Bonn i Kolonii oraz uzyskał tytuł doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych. Zasadnicza część jego praktyki związana jest z sektorami energetycznym i infrastrukturalnym. Christian Schnell doradza od końca lat 90-tych przy projektach energetycznych w Polsce związanych zarówno z konwencjonalnymi jak i odnawialnymi źródłami energii. Jest autorem ponad 100 publikacji fachowych. Christian Schnell jest starszym ekspertem Instytutu Jagiellońskiego.


Jakub Koczorowski
Członek zarządu PORT PC

Absolwent poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego na kierunku Stosunków Międzynarodowych oraz warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej w zakresie Studium Podyplomowego Akademia Menedżerska. Od początku swojej kariery zawodowej związany z firmą REHAU. Początkowo jako praktykant w dziale Finansów i Księgowości, później jako specjalista ds. sprzedaży i marketingu w branżach Infrastruktura i Inżynieria Środowiska oraz Technika Grzewcza i Instalacyjna. Od 2008 roku dodatkowo pełnił obowiązki Menedżera Grupy Produktów Odnawialne Źródła Energii. W 2017 roku objął stanowisko Menedżera Sprzedaży w branży Systemy grzewcze, instalacyjne i geotermalne.
W październiku 2018 rozpoczął pracę w firmie Vaillant jako Menedżer ds. Rozwoju Sprzedaży Pomp Ciepła i OZE na Europę Wschodnią. Prelegent licznych konferencji związanych tematycznie z OZE. Promotor budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Członek zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Od 2015 roku –pełni funkcję szefa komisji dolnych źródeł ciepła.


Marek Miara
Fraunhofer ISE

Jest długoletnim pracownikiem Instytutu Fraunhofera ISE z siedzibą główna we Freiburgu w Niemczech. Od 2018 koordynuje w Instytucie wszelkie działania związane z tematem pomp ciepła.
Studiował na Politechnice Wrocławskiej oraz Uniwersytecie w Kassel, w roku 2014 obronił tytuł doktora z zakresu oceny efektywności pomp ciepła.
Brał udział w wielu niemieckich oraz międzynarodowych projektach naukowo-badawczych, między innymi w ramach IEA Heat Pump Technologies Programm.

W międzynarodowym projekcie Annex 50 (Heat Pumps in Multi-Family Buildings) pełni rolę „Operating Agent“.
Członek gremiów wytycznych VDI (Verband Deutscher Ingenieure), członek zarządu niemieckiego „Towarzystwa Chłodu i Technik Klimatyzacyjnych” DKV e.V., aktywny członek Europejskiego (EHPA), Niemieckiego (BWP) oraz Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC).
Autor wielu publikacji naukowych z zakresu pomp ciepła oraz budownictwa energooszczędnego. Prelegent oraz organizator licznych konferencji.