Piotr Woźny

Z wykształcenia jest radcą prawnym, ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1995), aplikację sędziowską (1998) i aplikację radcowską (2001).Od 16 marca 2018 r. Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu “Czyste Powietrze”.
Wcześniej Podsekretarz Stanu w MPiT, wiceminister cyfryzacji (2015-2017) oraz wiceminister w Ministerstwie Łączności (200-2001).

Paweł Lachman

Ukończył inżynierię środowiska na Politechnice Krakowskiej.
W latach 1992-1994 zatrudniony jako specjalista ds. techniki grzewczej w firmie Hydrosolar w Krakowie.
Od 1995 r. jest zatrudniony jako inżynier szkoleniowy w firmie Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie z prowadzenia szkoleń dla instalatorów i projektantów branży grzewczej oraz OZE.
Od 2011 roku pełni funkcję prezesa Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła czołowego stowarzyszenia branży pomp ciepła.
Od roku 2014 prowadzi kursy certyfikowanego Europejskiego Instalatora OZE w zakresie pomp ciepła w ramach europejskiego systemu szkoleń „Eucert”. Autor ponad 50 specjalistycznych artykułów o tematyce odnawialnych źródeł ciepła i techniki grzewczej.

Pál Kiss

Od 2008 roku pełni funkcję dyrektora zarządzającego w firmie THERMOWATT, rozwijając i wdrażając własną, opartą na pompach ciepła technologię wykorzystującą ciepło ścieków do chłodzenia i ogrzewania budynków. Obecnie jest prezesem Węgierskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła i członkiem EHPA. Wcześniej zajmował stanowisko w węgierskim Ministerstwie Środowiska oraz w przedsiębiorstwach wodociągowych, kanalizacyjnych i energetycznych. Magister inżynierii chemicznej i magister ekonomii.

Marcin Popkiewicz

Analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach gospodarka-energia-zasoby-środowisko. Autor bestsellerów „Świat na rozdrożu”, „Rewolucja energetyczna. Ale po co?” i „Nauka o klimacie”.
Redaktor portali ziemianarozdrozu.pl i naukaoklimacie.pl. Przewodniczący polskiego oddziału ASPO (Association for the Study of Peak Oil) i członek rady programowej INSPRO. Laureat głównej nagrody „Dziennikarze dla klimatu 2015”, „Economicus 2016” za najlepszą książkę szerzącą wiedzę ekonomiczną oraz „Promotor Energetyki Odnawialnej 2016”. Wraz z zespołem redakcji „Nauka o klimacie” laureat przyznawanej przez MNiSW oraz PAP nagrody „Popularyzator Nauki 2017”.

Christian Schnell

Jest radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i Rechtsanwalt (adwokat niemiecki) wpisanym w Landgericht Düsseldorf. Christian Schnell kształcił się na kierunkach prawniczych w Bonn i Kolonii oraz uzyskał tytuł doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych. Zasadnicza część jego praktyki związana jest z sektorami energetycznym i infrastrukturalnym. Christian Schnell doradza od końca lat 90-tych przy projektach energetycznych w Polsce związanych zarówno z konwencjonalnymi, w szczególności w sektorze kogeneracji oraz w sektorze gazowniczym, jak i odnawialnymi źródłami energii, w tym inwestycji w instalacje spalające biomasy, biogazownie, instalacje fotowoltaiczne oraz turbiny wiatrowe. Jest wykładowcą SGH i autorem ponad 100 publikacji fachowych. Christian Schnell jest przewodniczącym komisji ECONET przy Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Bogdan Szymański 

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – specjalność odnawialne źródła energii, obecnie także wykładowca przedmiotów związanych instalacjami fotowoltaicznymi na tej uczelni.
Współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV oraz Stowarzyszenia Helios. Członek zarządu GLOBEnergia sp. z o.o. wydawcy kwartalnika GlobEnergia oraz portalu globenergia.pl.
Autor wielu kursów min „Eko-Gmina”, „Samorządowy Menedżer ds. Energii” czy szkoleń z zakresu systemów fotowoltaicznych m.in.
Solar+. Współautor programu komputerowego „kolektorek” oraz autor wielu poradników, w tym książki „Instalacje fotowoltaiczne”.

Grzegorz Burek

Redaktor naczelny magazynu GLOBENERGIA, promotor zrównoważonego rozwoju oraz odnawialnych źródeł energii. Wiceprezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV, działacz na rzecz pomp ciepła (członek PORT PC) oraz geotermii (członek PSG).
Organizator i pomysłodawca wielu konferencji i wydarzeń branżowych oraz samorządowych, powiązanych z OZE. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Jakub Koczorowski

Absolwent poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego na kierunku Stosunków Międzynarodowych oraz warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej w zakresie Studium Podyplomowego Akademia Menedżerska. Od początku swojej kariery zawodowej związany z firmą REHAU. Początkowo jako praktykant w dziale Finansów i Księgowości, później jako specjalista ds. sprzedaży i marketingu w branżach Infrastruktura i Inżynieria Środowiska oraz Technika Grzewcza i Instalacyjna. Od 2008 roku dodatkowo pełnił obowiązki Menedżera Grupy Produktów Odnawialne Źródła Energii. W 2017 roku objął stanowisko Menedżera Sprzedaży w branży Systemy grzewcze, instalacyjne i geotermalne.
W październiku 2018 rozpoczął pracę w firmie Vaillant jako Menedżer ds. Rozwoju Sprzedaży Pomp Ciepła i OZE na Europę Wschodnią. Prelegent licznych konferencji związanych tematycznie z OZE. Promotor budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Członek zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Od 2015 roku –pełni funkcję szefa komisji dolnych źródeł ciepła.

Artur Karczmarczyk

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej o specjalizacji Technika Cieplna, Piece Przemysłowe i Ochrona Środowiska. Doświadczony w zakresie prowadzenia szkoleń i seminariów w tematyce pomp ciepła, techniki chłodniczej, klimatyzacji, kolektorów słonecznych, kompleksowej obsługi technicznej pomp ciepła. Wykładowca studiów dziennych, podyplomowych, seminariów AGH Kraków oraz innych uczelni. Trener Eucert z zakresu teorii i praktyki pomp ciepła. Autor licznych publikacji w tematyce pomp ciepła, techniki grzewczej, klimatyzacji, energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Współautor „WYTYCZNE PROJEKTOWANIA, WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI Z POMPAMI CIEPŁA”. Członek założyciel, członek zwyczajny Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła.