Wytyczne PORT PC: Część 1 (książka)

52.50

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA, WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI Z POMPAMI CIEPŁA

Kategoria:

Opis

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA, WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI Z POMPAMI CIEPŁA
Cena: 52,50 zł brutto (w tym 5% VAT)
Część 1: Dolne źródła ciepła Wydanie 02/2021 NOWOŚĆ!
Niniejsza publikacja jest pierwszą publikację tego typu na rynku polskim, która obejmuje w sposób uporządkowany między innymi:
  • aktualny stan prawny dotyczący opisywanych zagadnień,
  • obszerny zakres wiedzy fachowej dotyczący gruntowych wymienników ciepła, (poziomych i pionowych, koszowych),
  • procedury projektowania, wykonania i odbioru instalacji,
  • przegląd aktualnej literatury, wytycznych i norm europejskich.
Spis treści

Wstęp i wprowadzenie
1. Pionowe, gruntowe wymienniki ciepła (pionowe GWC)
1.1. Aspekty prawne
1.2. Wprowadzenie i ogólny opis
1.3. Zalecenia do doboru długości pionowego, gruntowego wymiennika ciepła
1.3.1. Dobór pionowych GWC do pomp ciepła o mocy grzewczej ≤ 30 kW
1.3.2. Uproszczony dobór pionowych GWC do pomp ciepła o mocy grzewczej do 8 kW
1.3.3. Dobór pionowych GWC do pomp ciepła o mocy grzewczej > 30 kW
1.3.4. Wyznaczanie właściwości cieplnych gruntu
1.4. Obliczenia oporów hydraulicznych instalacji pionowych gruntowych wymienników ciepła
1.4.1. Pionowe gruntowe wymienniki ciepła
1.4.2. Rury dobiegowe od pionowego gruntowego wymiennika ciepła do rozdzielacza
1.4.3. Rozdzielacz
1.4.4. Rury doprowadzające od rozdzielacza do pompy ciepła, w tym kształtki i złączki
1.4.5. Pompa ciepła z armaturą
1.5. Zalecenia dotyczące cieczy niskokrzepnącej oraz minimalnych odległości pionowych GWC
1.6. Zalecenia przygotowawcze
1.7. Zalecenia dotyczące wykonania pionowych GWC
1.8. Lista kontrolna do wykonania pionowych GWC
1.9. Uruchomienie instalacji z pionowymi GWC i cieczą niskokrzepnącą
2. Poziome, gruntowe wymienniki ciepła (poziome GWC)
2.1. Aspekt prawne
2.2. Wprowadzenie i ogólny opis
2.3. Zalecenia do doboru poziomych, gruntowych wymienników ciepła
2.3.1. Dobór poziomych GWC do pomp ciepła o mocy grzewczej ≤ 30 kW
2.3.2. Dobór poziomych GWC do pomp ciepła o mocy grzewczej > 30 kW
2.3.3. Dodatkowe zalecenia do doboru poziomych GWC
2.4. Zalecenia dotyczące wykonania poziomych GWC
2.5. Lista kontrolna do wykonania poziomych GWC
2.6. Uruchomienie instalacji z poziomymi GWC i cieczą niskokrzepnącą
3. Koszowe, gruntowe wymienniki ciepła (koszowe GWC)
3.1. Aspekty prawne
3.2. Wprowadzenie i ogólny opis
3.3. Zalecenia do doboru koszowych, gruntowych wymienników ciepła
3.3.1. Dobór koszowych GWC do pomp ciepła o mocy grzewczej ≤ 30 kW
3.3.2. Dobór koszowych GWC do pomp ciepła o mocy grzewczej > 30 kW
3.3.3. Dodatkowe zalecenia do doboru koszowych GWC
3.4. Zalecenia dotyczące wykonania koszowych GWC
3.5. Lista kontrolna do wykonania koszowych GWC
3.6. Uruchomienie instalacji z koszowymi GWC i cieczą niskokrzepnącą
4. Charakterystyka innych systemów źródeł ciepła / systemów rozpraszania ciepła
4.1. Pale fundamentowe jako wymienniki ciepła – Pale energetyczne (termopale)
4.1.1. Projektowanie
4.1.2. Pale prefabrykowane
4.1.3. Pale wykonywane in-situ
4.1.4. Łączenie pali energetycznych
4.2. Elementy posadowienia kontaktujące się bezpośrednio z gruntem jako wymienniki ciepła
4.3. Energia geotermalna w tunelach
4.3.1. Typy konstrukcji tuneli
4.3.2. Dobór materiałów
4.3.3. Projektowanie
4.4. Pionowe gruntowe wymienniki ciepła typu magazynującego (wymienniki współosiowe)
5. Studzienki i rozdzielacze, rury doprowadzające, instalacja dolnego źródła w budynku
6. Ciecze niskokrzepnące
7. Dokumentacja powykonawcza
8. Przeglądy i obsługa pionowych, poziomych i koszowych GWC
9. Załączniki
10. Wykaz ważniejszych pojęć, opisy i definicje
11. Wykaz ważniejszych oznaczeń
12. Literatura
13. Wykaz logo członków wspierających PORT PC
Recenzje