Wytyczne PORT PC: Część 1 (książka)

52.50

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA, WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI Z POMPAMI CIEPŁA

Kategoria:

Opis

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA, WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI Z POMPAMI CIEPŁA
Cena: 52,50 zł brutto (w tym 5% VAT)
Część 1: Dolne źródła ciepła Wydanie 01/2013
Niniejsza publikacja jest pierwszą publikację tego typu na rynku polskim, która obejmuje w sposób uporządkowany między innymi:
  • aktualny stan prawny dotyczący opisywanych zagadnień,
  • obszerny zakres wiedzy fachowej dotyczący gruntowych wymienników ciepła, (poziomych i pionowych, koszowych),
  • procedury projektowania, wykonania i odbioru instalacji,
  • przegląd aktualnej literatury, wytycznych i norm europejskich.
Spis treści

Wstęp i wprowadzenie
1. Pionowe, gruntowe wymienniki ciepła (pionowe GWC)
1.1. Aspekty prawne
1.2. Wprowadzenie i ogólny opis
1.3. Zalecenia do doboru długości pionowego, gruntowego wymiennika ciepła
1.3.1. Dobór pionowych GWC do pomp ciepła o mocy grzewczej ≤ 30 kW
1.3.2. Dobór pionowych GWC do pomp ciepła o mocy grzewczej > 30 kW
1.3.3. Dodatkowe zalecenia do doboru pionowych GWC
1.5. Zalecenia przygotowawcze
1.6. Zalecenia dotyczące wykonania pionowych GWC
1.7. Lista kontrolna do wykonania pionowych GWC
1.8. Uruchomienie instalacji z pionowymi GWC i cieczą niskokrzepnącą
2. Poziome, gruntowe wymienniki ciepła (poziome GWC)
2.1. Aspekt prawne
2.2. Wprowadzenie i ogólny opis
2.3. Zalecenia do doboru poziomego wymiennika ciepła
2.3.1. Dobór poziomych GWC do pomp ciepła o mocy grzewczej ≤ 30 kW
2.3.2. Dobór poziomych GWC do pomp ciepła o mocy grzewczej > 30 kW
2.3.3. Dodatkowe zalecenia do doboru poziomych GWC
2.4. Zalecenia dotyczące wykonania poziomych GWC
2.5. Lista kontrolna do wykonania poziomych GWC
2.6. Uruchomienie instalacji z poziomymi GWC i cieczą niskokrzepnącą
3.Koszowe, gruntowe wymienniki ciepła (koszowe GWC)
3.1. Aspekty prawne
3.2. Wprowadzenie i ogólny opis
3.3. Zalecenia związane z doborem liczby koszowych GWC
3.3.1. Dobór koszowych GWC do pomp ciepła o mocy grzewczej ≤ 30 kW
3.3.2. Dobór koszowych GWC do pomp ciepła o mocy grzewczej > 30 kW
3.3.3. Dodatkowe zalecenia do doboru koszowych GWC
3.4. Zalecenia dotyczące wykonania koszowych GWC
3.5. Lista kontrolna do wykonania koszowych GWC
3.6. Uruchomienie instalacji z koszowymi GWC i cieczą niskokrzepnącą
4. Studzienki i rozdzielacze, rury doprowadzające, instalacja dolnego źródła w budynku
5. Ciecze niskokrzepnące
6. Dokumentacja powykonawcza
7. Przeglądy i obsługa pionowych, poziomych i koszowych GWC
8. Załączniki
9. Wykaz ważniejszych pojęć, opisy i definicje
10. Wykaz ważniejszych oznaczeń
11. Literatura
12. Wykaz logo członków wspierających PORT PC
Recenzje